İyi bir Pokémon Eğitmeni olabilmek için Pokémon türlerini ve saldırı türlerini anlamanız gerekir. Pokémon'lar farklı türlere sahiptir ve dolayısıyla saldırıları da birbirinden farklıdır. Bu türler, maçtaki savunma ve saldırıların ne kadar etkili olduğunu belirler. 

Her türün farklı güçlü ve zayıf yönleri vardır. Bu nedenle, Maç ekiplerinizi bu türlerden oluşan stratejik bir kombinasyonla tasarlamak, çeşitli potansiyel saldırılara karşılık vermek ya da rakip ekibin savunmasındaki zayıf yönleri özel olarak hedeflemek açısından önemlidir. 

Savunma açısından düşünecek olursak, Tangela gibi Bitki Türü Pokémon'lar, Uçan, Zehir, Böcek, Ateş ve Buz türü saldırılara karşı zayıfken, Yer, Su, Bitki ve Elektrik türü saldırılara karşı güçlüdür. Saldırı açısından baktığımızda ise, Bitki türü saldırılar Su, Kaya ve Yer türü Pokémon'lara karşı güçlüyken, Böcek, Ateş, Uçan, Bitki, Zehir, Ejderha ve Çelik türü Pokémon'lara karşı zayıftır.


Maç sırasında ekranda gösterilen talimatlardan saldırının güçlü mü yoksa zayıf mı olduğunu anlayabilirsiniz. Güçlü saldırılar çok etkilidir, zayıf saldırılar ise çok etkili değildir.

İki Türe Sahip Pokémon'lar

Bazı Pokémon'lar iki türe sahiptir. Örneğin Rayquaza, Uçan ve Ejderha türü bir Pokémon'dur. Bu, Rayquaza'nın Buz türü saldırılara karşı son derece zayıf olduğu anlamına gelir çünkü Buz türü saldırılar, hem Ejderha hem Uçan türü Pokémon'lara karşı güçlüdür.

Diğer yandan, Rayquaza Bitki türü saldırılara karşı son derece güçlüdür çünkü Bitki türü saldırılar, hem Ejderha hem Uçan türü Pokémon'lara karşı zayıftır.


Saldırı Türlerini Pokémon Türleriyle Eşleştirme

Pokémon'lar türleriyle eşleşen hareketleri genellikle bilir ve öğrenir. Örneğin, Pikachu ilk yakalandığında Elektrik türü saldırıları bilebilir ve bu tür saldırıları TM'lerden öğrenebilir. 

Türleriyle eşleşen saldırılar kullanıldığında, Pokémon'lar saldırıları için güç yükseltmesi alır. Örneğin Elektrik türü bir Pokémon, aynı hasar gücüne sahip Elektrik türü saldırı ve Elektrik türü olmayan Güçlü Saldırı kullanırsa, Elektrik türü saldırı Elektrik türü olmayan saldırıdan daha fazla hasara yol açar. Pokémon'lar türleriyle eşleşmeyen saldırıları da bilebilir ve öğrenebilir. Ancak bu saldırılar için güç yükseltmesi verilmez.

İki türe sahip Pokémon'lar, bu iki türden biriyle eşleşen saldırılarla güç yükseltmesinden yararlanabilir. Hasar potansiyelini en yüksek düzeye çıkarmak isterseniz İki türe sahip Pokémon'a her iki türüyle de eşleşen saldırılar öğretebilirsiniz.

Bağışıklık

Bazı Pokémon'lar, belirli saldırı türlerine karşı bağışıklığa sahiptir. Pokémon GO'da bu, "çok etkili olmayan" diğer saldırılardan daha da az hasar görmeleri anlamına gelir. Örneğin Hayalet türü Pokémon'lar, Normal türdeki saldırılara karşı bağışıklığa sahiptir ve Zehir türü saldırılara karşı güçlüdür. Dolayısıyla, Normal türde bir saldırı kullanan Pokémon'lar, aynı güce sahip Zehir türü bir saldırıdan daha az hasara neden olur. 

Türe Göre Güçlü Yönler, Zayıf Yönler ve Bağışıklık


Tür Tablosu Açıklaması

Y ekseni = Saldırı
X ekseni = Savunma
Yeşil daire = Çok etkili
Kırmızı üçgen = Çok etkili değil
Beyaz boşluk = Normal düzeyde etki
Siyah X = Bağışıklık
= Normal
= Ateş
= Su
= Bitki
= Elektrik
= Dövüşçü
= Zehir
= Yer
= Uçan
= Psişik
= Böcek
= Kaya
= Hayalet
= Buz
= Ejderha
= Karanlık
= Çelik
= Peri