หากคุณอยากเปลี่ยนชื่อเล่นเทรนเนอร์ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนได้ในเมนูการตั้งค่า คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเล่นได้ในจำนวนจำกัด ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนกลับเป็นชื่อเล่นเก่าด้วย ดังนั้นโปรดเลือกอย่างระมัดระวัง โปรดทราบว่าเกมจะแสดงชื่อเล่นของคุณให้เทรนเนอร์รายอื่นๆ ดู

การเปลี่ยนชื่อเล่น:
  1. ในมุมมองแผนที่ แตะที่ เมนูหลัก
  2. ที่ตำแหน่งขวาบน แตะ การตั้งค่า
  3. แตะที่ตัวเลือกเมนู เปลี่ยนชื่อเล่น

หมายเหตุ: หากคุณมองไม่เห็นตัวเลือกเมนูเปลี่ยนชื่อเล่น แปลว่าคุณได้ใช้การเปลี่ยนชื่อเล่นทั้งหมดไปแล้ว