หากคุณอยากเปลี่ยนชื่อเล่นเทรนเนอร์ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนได้ในเมนูการตั้งค่า คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเล่นได้จำกัดจำนวนครั้ง ดังนั้นจงเลือกให้ดีก่อนเปลี่ยน พึงระลึกไว้เสมอว่าชื่อเล่นของคุณจะถูกแสดงให้เทรนเนอร์อื่นๆ เห็น

การเปลี่ยนชื่อเล่น:

  1. ในมุมมองแผนที่ แตะที่เมนูหลัก

  2. ที่ตำแหน่งขวาบน แตะการตั้งค่า

  3. แตะบัญชี

  4. คุณจะเห็นชื่อเล่นเทรนเนอร์ปัจจุบันของคุณที่ด้านบนของหน้าบัญชี แตะไอคอนดินสอเพื่อเปลี่ยนชื่อเล่นของคุณ หมายเหตุ: หากคุณมองไม่เห็นไอคอนดินสอ แปลว่าคุณได้ใช้สิทธิ์การเปลี่ยนชื่อเล่นจนหมดแล้ว

  5. อ่านการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความถี่ที่คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเล่นเทรนเนอร์ของคุณ แล้วแตะระหว่าง ใช่ เพื่อดำเนินการต่อหรือ ไม่ เพื่อย้อนกลับ

  6. หากคุณแตะ ใช่ คุณสามารถป้อนชื่อเล่นเทรนเนอร์ใหม่ของคุณแล้วแตะ ใช่ เพื่อเปลี่ยนชื่อเล่นเทรนเนอร์ให้เสร็จสิ้น

 

โปรดทราบว่าหากคุณเลือกชื่อเล่นเทรนเนอร์ที่คนอื่นใช้อยู่แล้ว ระบบจะแสดงรูปแบบชื่อเล่นอื่น ๆ จากชื่อเล่นที่คุณป้อนเพื่อให้คุณเลือก