การแลกเปลี่ยนจะทำให้คุณสามารถแลกโปเกมอนกับเพื่อนของคุณและสร้างความคืบหน้าให้โปเกเด็กซ์ได้ การแลกเปลี่ยนจะเกิดขึ้นเมื่อเจอตัวจริงและในเวลาจริง ดังนั้นคุณต้องอยู่ในระยะใกล้กับเพื่อนของคุณเพื่อแลกเปลี่ยนโปเกมอน

ทุกการแลกเปลี่ยนกำหนดให้ทั้งคุณและเพื่อนการแลกเปลี่ยนของคุณต้องใช้สตาร์ดัสต์ โดยโปเกมอนแต่ละตัวจะใช้จำนวนสตาร์ดัสต์ที่ต่างกัน โดยทั่วไปแล้ว ยิ่งเป็นโปเกมอนที่เป็นที่พึงปรารถนามากเท่าไหร่ (เช่น โปเกมอนในตำนานและโปเกมอนสีแตกต่าง) ก็ยิ่งใช้สตาร์ดัสต์มากในการแลกเปลี่ยน คุณสามารถลดจำนวนนี้โดยการเพิ่มระดับมิตรภาพกับเพื่อนแลกเปลี่ยนของคุณ

หมายเหตุ: สำหรับบัญชีบุตรหลาน ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลสามารถเลือกเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ผ่านเว็บไซต์  Niantic Kids Parent Portal หรือ  Pokémon Trainer Clubได้

1. พบปะกับเพื่อนของคุณ

ผู้เล่นทุกคนจะต้องอยู่ในสถานที่จริงเดียวกันจึงจะสามารถแลกเปลี่ยนได้ เมื่อคุณและเพื่อนของคุณอยู่ใกล้ๆ กัน ไปที่รายชื่อเพื่อนของคุณ

2. ไปยังหน้าจอการแลกเปลี่ยน

 • ในมุมมองแผนที่ ไปที่ โปรไฟล์เทรนเนอร์
 • แตะที่แท็บเพื่อนด้านบนจอเพื่อเปิดรายชื่อเพื่อน
 • แตะที่เทรนเนอร์ที่คุณต้องแลกเปลี่ยนโปเกมอนด้วย
 • แตะที่ปุ่ม แลกเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่หน้าจอการแลกเปลี่ยน


3 เลือกโปเกมอนที่จะแลกเปลี่ยน

เมื่อเพื่อนของคุณเข้าร่วมเซสชั่นการแลกเปลี่ยน คุณจะสามารถเลือกโปเกมอนที่จะแลกเปลี่ยนได้ โดยคุณจะสามารถดูรายละเอียดของโปเกมอนได้ก่อนที่จะเลือก โปรดสังเกตว่า CP, HP และค่าสถานะอื่นๆ จะถูกปรับเมื่อคุณแลกเปลี่ยน โดยระบบจะแสดง CP และ HP ใหม่ของโปเกมอนเป็นช่วงตัวเลข

แตะที่ปุ่ม ต่อไปเพื่อดำเนินการต่อ

4 ยืนยันการแลกเปลี่ยน

หลังจากที่ทั้งคุณและเพื่อนของคุณได้เลือกโปเกมอนที่จะแลกเปลี่ยนแล้ว ตัวเลือกยืนยันจะปรากฏขึ้น และจำนวนของสตาร์ดัสต์ที่ต้องใช้ในการแลกเปลี่ยนจะปรากฏข้างๆ ปุ่มดังกล่าว ซึ่งคุณจะเห็นจำนวนลูกอมที่ได้ผ่านการแลกเปลี่ยนด้วย โดยจำนวนลูกอมที่คุณได้จะขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างตำแหน่งที่จับโปเกมอนทั้งสองตัวได้ เมื่อยิ่งมีระยะห่างมาก คุณก็จะยิ่งได้ลูกอมมากขึ้น

แตะที่ปุ่ม ยืนยันเพื่อเสร็จสิ้นการแลกเปลี่ยน

การแลกเปลี่ยนพิเศษและข้อจำกัด

โปเกมอนบางตัวจะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนพิเศษ โปเกมอนเหล่านี้ต้องใช้สตาร์ดัสต์มากกว่าปกติในการแลกเปลี่ยนและคุณสามารถทำการแลกเปลี่ยนพิเศษได้วันละครั้งเท่านั้น โดยรายการด้านล่างนี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนพิเศษ:
 • โปเกมอนที่ยังไม่ได้อยู่ในโปเกเด็กซ์ของคุณ
 • โปเกมอนในตำนาน
 • โปเกมอนสีแตกต่าง
 • อัลตราบีสต์
 • ร่างโปเกมอนที่ยังไม่ได้อยู่ในโปเกเด็กซ์ของคุณ (เช่น อันโนน พิคาชูที่ใส่เครื่องแต่งกาย และโปวาลุน)

ข้อจำกัดอื่นๆ ในการแลกเปลี่ยน:
 • การแลกเปลี่ยนจะเปิดใช้สำหรับเทรนเนอร์ที่มีเลเวล 10 ขึ้นไปเท่านั้น
 • โปเกมอนบางตัวไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ โปเกมอนเทพนิยาย (เช่น มิว) และโปเกมอนที่เคยแลกเปลี่ยนมาก่อนครั้งหนึ่งจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้อีก