หลังจากที่สร้างบัญชี Pokémon GO แล้ว คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ให้บริการล็อกอินเพิ่มเติมได้—ไม่ว่าจะเป็น Pokémon Trainer Club, Facebook, Google หรือ Apple—กับบัญชีของคุณ เมื่อเชื่อมโยงแล้ว คุณจะสามารถเข้าสู่ระบบ Pokémon GO ได้โดยใช้ผู้ให้บริการล็อกอินใดก็ได้ที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ แต่โปรดสังเกตว่าคุณสามารถเชื่อมโยงผู้ให้บริการล็อกอินได้อันเดียวเท่านั้น (ตัวอย่างเช่น เชื่อมต่อบัญชี Pokémon Trainer Club, โพรไฟล์ Facebook, ที่อยู่ Gmail หรือ Apple ID ได้ทีละอันเดียว)

 

มีบางเหตุผลที่เราจะแนะนำให้มีผู้ให้บริการล็อกอินหลายอันรวมถึง:

  • หากคุณสร้างบัญชีโดยใช้ที่อยู่อีเมลที่ไม่ถาวร (ตัวอย่างเช่น ที่อยู่อีเมลที่ทำงานหรือโรงเรียน) ที่คุณอาจเข้าไม่ถึงในอนาคต

  • หากผู้ให้บริการล็อกอินที่คุณเลือกใช้กำลังประสบการหยุดชะงักในการบริการ คุณจะสามารถล็อกอินโดยใช้ผู้ให้บริการล็อกอินอีกอันได้

  • หากคุณเลือกที่จะเปลี่ยนบัญชีผู้ให้บริการล็อกอินของบัญชีโปเกมอนโกที่เชื่อมโยงอยู่

หมายเหตุเกี่ยวกับบัญชีบุตรหลาน: บัญชีบุตรหลานจะเชื่อมโยงผู้ให้บริการล็อกอินหลายอันไม่ได้ เทรนเนอร์ที่มีบัญชีบุตรหลานจะไม่เห็นตัวเลือกในเมนูการตั้งค่า

 

หมายเหตุสำคัญหากคุณเล่นเกมของ Niantic เกมอื่น: การเชื่อมโยงหรือเลิกเชื่อมโยงจะมีผลต่อผลิตภัณฑ์ของ Niantic ทั้งหมด การเลิกเชื่อมโยงผู้ให้บริการล็อกอินที่ใช้กับเกมของ Niantic หลายเกมจะเลิกเชื่อมโยงผู้ให้บริการล็อกอินสำหรับเกมเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น: หากคุณเลิกเชื่อมโยงบัญชี Google จากบัญชี Pokémon GO คุณจะไม่สามารถล็อกอินสู่เกมของ Niantic เกมอื่นด้วย Google ได้

 

การเชื่อมโยงบัญชีเพิ่มเติม:

  1. ในมุมมองแผนที่ แตะที่เมนูหลัก

  2. ที่ตำแหน่งขวาบน แตะการตั้งค่า

  3. ในหมวดบัญชี เลือกที่ช่องทำเครื่องหมาย “ยังไม่เชื่อมโยง” ข้างๆ ผู้ให้บริการล็อกอินที่คุณต้องการจะเชื่อมต่อ

  4. ทำตามที่แจ้งขึ้นมาเพื่อลิงก์บัญชี เมื่อบัญชีของคุณเชื่อมโยงแล้ว คุณสามารถใช้ผู้ให้บริการล็อกอินนั้นเข้าสู่ระบบบัญชีโปเกมอนโกของคุณ หากคุณได้รับข้อความผิดพลาดเมื่อพยายามเชื่อมโยงผู้ให้บริการล็อกอินกับบัญชีของคุณ มักจะเป็นเพราะบัญชีนั้นเชื่อมโยงกับบัญชีโปเกมอนโกอีกอันแล้ว

หมายเหตุเกี่ยวกับบัญชีบุตรหลาน: หากคุณเชื่อมโยงผู้ให้บริการล็อกอิน Google, Apple หรือ Facebook กับ Pokémon GO แล้ว คุณจะไม่สามารถเชื่อมโยงบัญชีเด็ก Niantic Kids หรือ Pokémon Trainer Club กับ Pokémon GO ได้อีก

การเลิกเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการล็อกอิน

ในการยกเลิกการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการล็อกอินจากบัญชีของคุณ ยกเลิกการเลือกที่ช่องทำเครื่องหมาย “เชื่อมโยงแล้ว” ข้างๆ ผู้ให้บริการล็อกอินที่คุณต้องการจะยกเลิกการเชื่อมต่อ หลังจากที่คุณเลิกเชื่อมโยง คุณจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบของบัญชีนั้นด้วยผู้ให้บริการล็อกอินนั้น โปรดทราบว่าคุณจะไม่สามารถถอดผู้ให้บริการล็อกอินที่คุณใช้เข้าสู่ระบบของเซสชั่นเกมปัจจุบัน

 

การอัปเดตผู้ให้บริการล็อกอิน

คุณสามารถอัปเดตผู้ให้บริการล็อกอิน Google, Apple, Facebook ของคุณได้ตลอดเวลา หากต้องการทำเช่นนั้น กรุณายกเลิกการเชื่อมโยงบัญชีที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไป และเชื่อมโยงบัญชีที่คุณต้องการอีกครั้ง พึงระลึกไว้ว่าการจะทำอย่างนั้น คุณต้องเชื่อมโยงล็อกอินที่สองจากหนึ่งในผู้ให้บริการล็อกอิน เพราะคุณไม่สามารถเลิกเชื่อมโยงวิธีการล็อกอินทั้งหมดพร้อมกันจากบัญชีได้