หลังจากที่สร้างบัญชีโปเกมอนโกของคุณแล้ว คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ให้บริการล็อกอินเพิ่มเติมได้ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Google หรือ Apple กับบัญชีของคุณ* เมื่อเชื่อมโยงแล้ว คุณจะสามารถเข้าสู่ระบบโปเกมอนโกได้โดยใช้ผู้ให้บริการล็อกอินใดก็ได้ที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ แต่โปรดสังเกตว่าคุณสามารถเชื่อมโยงผู้ให้บริการล็อกอินได้อันเดียวเท่านั้น (ตัวอย่างเช่น เชื่อมต่อโปรไฟล์ Facebook, ที่อยู่ Gmail หรือ Apple ID ได้ทีละอันเดียว)
 
มีบางเหตุผลที่เราจะแนะนำให้มีผู้ให้บริการล็อกอินหลายอันรวมถึง:
  • หากคุณสร้างบัญชีโดยใช้ที่อยู่อีเมลที่ไม่ถาวร (ตัวอย่างเช่น ที่อยู่อีเมลที่ทำงานหรือโรงเรียน) ที่คุณอาจเข้าไม่ถึงในอนาคต
  • หากผู้ให้บริการล็อกอินที่คุณเลือกใช้กำลังประสบการหยุดชะงักในการบริการ คุณจะสามารถล็อกอินโดยใช้ผู้ให้บริการล็อกอินอีกอันได้
  • หากคุณเลือกที่จะเปลี่ยนบัญชีผู้ให้บริการล็อกอินของบัญชีโปเกมอนโกที่เชื่อมโยงอยู่
*หมายเหตุเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบโดย Apple: ในตอนนี้การเข้าสู่ระบบโดย Apple และการเชื่อมโยงบัญชี Apple จะใช้ได้เฉพาะผู้ใช้ที่มีอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 13 อ่านบทความนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชี Apple 

หมายเหตุเกี่ยวกับบัญชี PTC: เทรนเนอร์ที่เริ่มจากการสร้างบัญชีด้วย Facebook, Google หรือ Apple จะไม่สามารถเชื่อมโยงบัญชี Pokémon Trainer’s Club (PTC) เข้ากับบัญชีโปเกมอนโกได้ อย่างไรก็ตาม เทรนเนอร์ที่เริ่มจากการสร้างบัญชีด้วย PTC จะสามารถเชื่อมโยงบัญชีเพิ่มเติมผ่านวิธีที่บทความนี้กล่าวถึง
 
หมายเหตุเกี่ยวกับบัญชีบุตรหลาน: บัญชีบุตรหลานจะเชื่อมโยงผู้ให้บริการล็อกอินหลายอันไม่ได้ เทรนเนอร์ที่มีบัญชีบุตรหลานจะไม่เห็นตัวเลือกในเมนูการตั้งค่า
 
หมายเหตุสำคัญหากคุณเล่นเกมของ Niantic เกมอื่น: การเชื่อมโยงหรือเลิกเชื่อมโยงจะมีผลต่อผลิตภัณฑ์ของ Niantic ทั้งหมด การเลิกเชื่อมโยงผู้ให้บริการล็อกอินที่ใช้กับเกมของ Niantic หลายเกมจะเลิกเชื่อมโยงผู้ให้บริการล็อกอินสำหรับเกมเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น: หากคุณเลิกเชื่อมโยงบัญชี Facebook จากบัญชีโปเกมอนโก คุณจะไม่สามารถล็อกอินสู่เกมของ Niantic เกมอื่นด้วย Facebook ได้
 

การเชื่อมโยงบัญชีเพิ่มเติม:

  1. ในมุมมองแผนที่ แตะที่เมนูหลัก
  2. ที่ตำแหน่งขวาบน แตะการตั้งค่า
  3. ในหมวดบัญชี เลือกที่ช่องทำเครื่องหมาย “ยังไม่เชื่อมโยง” ข้างๆ ผู้ให้บริการล็อกอินที่คุณต้องการจะเชื่อมต่อ
  4. ทำตามที่แจ้งขึ้นมาเพื่อลิงก์บัญชี เมื่อบัญชีของคุณเชื่อมโยงแล้ว คุณสามารถใช้ผู้ให้บริการล็อกอินนั้นเข้าสู่ระบบบัญชีโปเกมอนโกของคุณ
 
หากคุณได้รับข้อความผิดพลาดเมื่อพยายามเชื่อมโยงผู้ให้บริการล็อกอินกับบัญชีของคุณ มักจะเป็นเพราะบัญชีนั้นเชื่อมโยงกับบัญชีโปเกมอนโกอีกอันแล้ว
 

การเลิกเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการล็อกอิน

ในการยกเลิกการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการล็อกอินจากบัญชีของคุณ ยกเลิกการเลือกที่ช่องทำเครื่องหมาย “เชื่อมโยงแล้ว” ข้างๆ ผู้ให้บริการล็อกอินที่คุณต้องการจะยกเลิกการเชื่อมต่อ หลังจากที่คุณเลิกเชื่อมโยง คุณจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบของบัญชีนั้นด้วยผู้ให้บริการล็อกอินนั้น โปรดทราบว่าคุณจะไม่สามารถถอดผู้ให้บริการล็อกอินที่คุณใช้เข้าสู่ระบบของเซสชั่นเกมปัจจุบัน
 

การอัปเดตผู้ให้บริการล็อกอิน

คุณสามารถอัปเดตผู้ให้บริการล็อกอินใดของคุณ (ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนบัญชี Facebook, Google หรือ Apple เป็นอันที่คุณเชื่อมต่ออยู่) ได้ทุกเวลา โดยการเลิกเชื่อมโยงบัญชีที่คุณไม่ต้องการแล้ว และเชื่อมโยงบัญชีที่คุณต้องการใหม่ พึงระลึกไว้ว่าการจะทำอย่างนั้น คุณต้องมีผู้ให้บริการล็อกอินที่สอง เพราะคุณไม่สามารถเลิกเชื่อมโยงวิธีการล็อกอินทั้งหมดพร้อมกันจากบัญชีได้