ความสำคัญอันดับแรกที่เรามีต่อโปเกมอนโกก็คือการสร้างประสบการณ์ที่ยุติธรรม สนุกสนาน และปลอดภัย แก่ผู้เล่นทุกคน ด้วยความตั้งใจเช่นนั้น เราจึงดำเนินการกับผู้เล่นที่ละเมิด เงื่อนไขการให้บริการของโปเกมอนโกและแนวทางปฏิบัติของเทรนเนอร์
สิ่งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง:

  • การสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการคุกคามบุคคลหรือกลุ่มใดๆ
  • การปลอมแปลงตำแหน่งที่ตั้ง
  • ใช้ซอฟต์แวร์อีมูเลเตอร์ ซอฟต์แวร์ที่มีการแก้ไขดัดแปลง หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่เป็นทางการ
  • และ/หรือการเข้าถึงไคลเอนต์หรือหลังบ้านของโปเกมอนโกในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงผ่านการใช้ซอฟต์แวร์บุคคลที่สามหรือแอดออน

หากคุณมีเหตุผลให้เชื่อว่าบัญชีของคุณถูกสั่งยุติเนื่องด้วยความผิดพลาด คุณสามารถ ยื่นอุทธรณ์การสั่งยุติผ่านแบบฟอร์มในเว็บไซต์