มีอยู่สองทางที่จะเริ่มสร้างเส้นทางได้ คุณสามารถแตะที่สร้างเส้นทางใหม่จากส่วนเส้นทางในเมนูใกล้เคียง หรือเลื่อนไปที่ส่วนเส้นทางของโพรไฟล์เทรนเนอร์ของคุณแล้วแตะปุ่มสร้างเส้นทางใหม่

 

เลือกจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด

หลังจากแตะสร้างเส้นทางใหม่แล้ว คุณจะเห็นแผนที่ของสถานที่ใกล้เคียง เลือกเสาโปเกสต็อปหรือยิมที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางของคุณโดยแตะตำแหน่งบนแผนที่แล้วแตะตั้งเป็นจุดเริ่มต้น

 

อย่าลืมเลือกจุดเริ่มต้นให้เหมาะสม เมื่อคุณเริ่มบันทึกเส้นทางทางเดินเส้นทางของคุณแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนได้อีก หากคุณต้องการเปลี่ยนจุดเริ่มต้นแต่ได้เริ่มบันทึกทางเดินเส้นทางของคุณแล้ว คุณจะต้องออกและเริ่มต้นกระบวนการสร้างเส้นทางใหม่ตั้งแต่ต้น 

 

เมื่อคุณเลือกตำแหน่งเพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นแล้ว คุณจะต้องเลือกตำแหน่งที่จะเป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทางด้วย คุณสามารถเปลี่ยนจุดสิ้นสุดได้ทุกเมื่อขณะที่กำลังบันทึกทางเดินเส้นทางหรือเลือกจุดสิ้นสุดในภายหลังโดยแตะเลือกภายหลัง

 

โปรดทราบว่าคุณสามารถเลือกตำแหน่งเดียวกันกับทั้งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเพื่อสร้างเส้นทางวนกลับ

​​

ตรวจสอบจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่คุณเลือกไว้สำหรับเส้นทางของคุณ หากต้องการเปลี่ยนการเลือกจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุด แตะปุ่มเปลี่ยนข้าง ๆ จุดนั้น เมื่อคุณพอใจกับการเลือกจุดแล้ว แตะที่ยืนยันและดำเนินการต่อ ขั้นตอนต่อไปคือการไปยังจุดเริ่มต้นของคุณเพื่อเริ่มสร้างแผนที่ทางเดินเส้นทางของคุณ

 

การบันทึกทางเดินเส้นทาง

หลังจากที่คุณเลือกจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเส้นทางแล้ว คุณต้องสำรวจตามแผนที่เพื่อทำเครื่องหมายเส้นทางที่คุณต้องการให้เทรนเนอร์อื่นเดินตาม 

 

ค้นหาจุดเริ่มต้นของคุณบนมุมมองแผนที่โดยมองหาเครื่องหมายธงสีน้ำเงินเหนือเสาโปเกสต็อปหรือยิมที่คุณเลือกไว้ เมื่อคุณเข้าใกล้จุดเริ่มต้นมากพอ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเพื่อเริ่มการบันทึกทางเดิน แตะปุ่มใช่เพื่อเริ่มต้น 

 

ขณะที่คุณเคลื่อนที่ในโลกแห่งความเป็นจริง ทางเดินเส้นทางของคุณจะถูกทำเครื่องหมายเป็นเส้นบนมุมมองแผนที่ คุณสามารถดูทางเดินที่คุณเดินได้โดยการกางนิ้วเพื่อซูมออกบนแผนที่หรือแตะปุ่มแก้ไขเส้นทางเหนือเมนูกล้องส่องทางไกล โปรดทราบว่าความยาวขั้นต่ำของเส้นทางคือ 0.1 กม. คุณสามารถตรวจสอบความยาวรวมของเส้นทางได้โดยแตะที่ปุ่มแก้ไขเส้นทาง

 

คุณสามารถหยุดชั่วคราวหรือออกจากการสร้างเส้นทางได้ทุกเมื่อโดยแตะที่ปุ่มแก้ไขเส้นทางแล้วเลือกหยุดการบันทึกเส้นทางชั่วคราวหรือออกจากการสร้างเส้นทาง เมื่อคุณหยุดการสร้างเส้นทางชั่วคราว คุณจะเห็นไอคอนหยุดชั่วคราวปรากฏบนแผนที่เพื่อระบุตำแหน่งหยุดชั่วคราวของคุณ คุณต้องอยู่ห่างจากตำแหน่งหยุดชั่วคราวภายในระยะ 10 เมตรจึงจะสร้างเส้นทางต่อได้ เมนูนี้ยังช่วยให้คุณกำหนดหรือเปลี่ยนจุดสิ้นสุดของเส้นทางได้อีกด้วย หากต้องการดำเนินการสร้างเส้นทางต่อ แตะที่ปุ่มแก้ไขเส้นทาง จากนั้นแตะบันทึกเส้นทางต่อ

 

นอกจากนี้ หากคุณหยุดการสร้างเส้นทางชั่วคราว คุณยังสามารถดำเนินการต่อได้โดยแตะปุ่มสร้างเส้นทางต่อในแท็บผู้สร้าง การดำเนินการนี้จะช่วยให้คุณสามารถสำรวจทางเดินเส้นทางต่อหรือเพิ่มรายละเอียดเส้นทางก่อนที่จะยื่นส่ง

 

การจบและส่งเส้นทางของคุณ

เมื่อคุณพอใจกับเส้นทางที่คุณได้บันทึกไว้เพื่อให้เทรนเนอร์อื่น ๆ เดินตามเส้นทางของคุณแล้ว คุณสามารถจบเส้นทางได้โดยไปให้ถึงจุดสิ้นสุดที่เลือกไว้ล่วงหน้าสำหรับเส้นทางของคุณ คุณยังสามารถเปลี่ยนจุดสิ้นสุดได้ทุกเมื่อระหว่างการบันทึกทางเดินเส้นทางโดยแตะปุ่มแก้ไขเส้นทาง [Image] แล้วแตะเลือกจุดสิ้นสุดใหม่

 

เมื่อคุณเข้าใกล้จุดสิ้นสุดเพียงพอแล้ว จะมีป๊อปอัปปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณบันทึกเส้นทางต่อได้โดยการแตะบันทึกต่อหรือทำการบันทึกทางเดินของคุณให้เสร็จสิ้นโดยแตะที่ ใช่ ฉันเสร็จแล้ว ดำเนินการต่อด้วยกระบวนการสร้างเส้นทางโดยแตะที่เขียนเลยเพื่อเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางของคุณหรือแตะเขียนภายหลังเพื่อหยุดการสร้างเส้นทางชั่วคราว ดำเนินการต่อได้ทุกเมื่อโดยแตะปุ่มสร้างเส้นทางต่อในโพรไฟล์เทรนเนอร์ของคุณ

 

เมื่อคุณพร้อม ให้เพิ่มชื่อเส้นทางและคำอธิบายให้กับเส้นทางของคุณ ข้อมูลนี้ควรอธิบายให้เทรนเนอร์อื่น ๆ ทราบข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับเส้นทางที่คุณสร้างขึ้น คุณยังสามารถเพิ่มแท็กเส้นทางเพิ่มเติมได้สูงสุดถึง 5 แท็กเพื่อช่วยให้เทรนเนอร์อื่น ๆ ทราบมากขึ้นอีกเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังได้จากเส้นทางของคุณ เช่น ศิลปะ, ธรรมชาติ ฯลฯ เมื่อคุณพอใจกับรายละเอียดแล้ว แตะต่อไป

 

ขั้นตอนสุดท้ายคือการออกแบบเหรียญตราเส้นทางที่เทรนเนอร์อื่น ๆ จะได้รับเมื่อพวกเขาเดินตามเส้นทางของคุณจนเสร็จสิ้น เลือกจากหนึ่งใน Wayspot Photo Contribution จากจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของคุณเพื่อเป็นไอคอนและตั้งค่าสีสำหรับหัวข้อเหรียญตราของคุณ

 

แตะต่อไปเพื่อตรวจสอบชื่อเส้นทาง, คำอธิบาย, แท็ก และเหรียญตราของคุณ แล้วแตะยื่นส่งเพื่อส่งเส้นทางของคุณเพื่อการกลั่นกรอง 

 

กระบวนการตรวจสอบเส้นทาง 

เมื่อคุณยื่นส่งเส้นทางของคุณแล้ว เส้นทางนั้นจะต้องผ่านการกลั่นกรองก่อนที่จะปรากฏให้เทรนเนอร์อื่น ๆ ได้เดินตาม 

 

คุณสามารถตรวจสอบสถานะเส้นทางของคุณได้ตลอดเวลาจากโพรไฟล์เทรนเนอร์ของคุณ เลื่อนไปที่ส่วนเส้นทางแล้วแตะแท็บผู้สร้างเพื่อดูรายชื่อเส้นทางที่เผยแพร่แล้ว, กำลังรอการกลั่นกรอง หรือที่ถูกปฏิเสธ คุณจะมองเห็นแท็บนี้เมื่อยื่นส่งเส้นทางแรกของคุณแล้วเท่านั้น

 

หากเส้นทางของคุณถูกปฏิเสธ คุณสามารถแตะที่รายการผู้สร้างเพื่อดูการแจ้งเตือนพร้อมเหตุผลที่เส้นทางถูกปฏิเสธ เส้นทางบางเส้นอาจมีสามารถยื่นส่งใหม่ได้และอาจมีปุ่มให้แก้ไขและยื่นส่งอีกครั้ง

 

โปรดทราบว่าการยื่นส่งเส้นทางที่ละเมิดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของเราหลายครั้งอาจส่งผลให้ถูกแบนหรือระงับจาก Pokémon GO