อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็นทางการ เช่น Poké Ball Plus, Pokémon GO Plus และ Pokémon GO Plus + นั้น ใช้การเชื่อมต่อบลูทูธเพื่อปฏิสัมพันธ์กับแอป Pokémon GO

 

การจับคู่อุปกรณ์เป็นครั้งแรก

หากคุณไม่เคยจับคู่อุปกรณ์ของคุณกับ Pokémon GO มาก่อน โปรดทำตามขั้นตอนดังนี้ โปรดทราบว่าคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านการตั้งค่าบลูทูธของมือถือ แค่ต้องเชื่อมต่อผ่านแอป Pokémon GO เท่านั้น

 1. ในมุมมองแผนที่ แตะที่ปุ่มเมนูหลัก

 2. ที่ตำแหน่งขวาบน แตะที่ปุ่มการตั้งค่า 

 3. แตะอุปกรณ์และบริการที่เชื่อมต่อ

 4. แตะอุปกรณ์เสริม

 5. กดปุ่มหลักบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อปลุกและตั้งค่าให้อยู่ในโหมดการเชื่อมต่อ
   

 6. อุปกรณ์ของคุณจะปรากฏขึ้นในอุปกรณ์ที่ใช้ได้ แตะเพื่อจับคู่กับ Pokémon GO เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ อุปกรณ์จะสั่น

 

เมื่อคุณจับคู่อุปกรณ์กับ Pokémon GO แล้ว อุปกรณ์จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเริ่มใช้งานได้เลย หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณจาก Pokémon GO และจบเซสชั่นการเล่น ให้แตะไอคอนบนมุมมองแผนที่ หากคุณยกเลิกการเชื่อมต่อผ่านไอคอนมุมมองแผนที่ อุปกรณ์ของคุณจะยังคงจับคู่กับ Pokémon GO อยู่ 

 

รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

คุณอาจต้องรีเซ็ตอุปกรณ์เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานในบางครั้งเพื่อแก้ปัญหาในตอนที่พยายามจับคู่อุปกรณ์กับ Pokémon GO สำหรับขั้นตอนในการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน โปรดดูบทความนี้

 

สถานการณ์ที่คุณจะต้องรีเซ็ต Poké Ball Plus หรือ Pokémon GO Plus เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ได้แก่:

 • หากอุปกรณ์ Poké Ball Plus หรือ Pokémon GO Plus ของคุณเคยจับคู่กับมือถือเครื่องอื่นก่อนที่จะพยายามจับคู่กับแอป Pokémon GO ของคุณ

 • หากคุณถอนการติดตั้งและติดตั้ง Pokémon GO ใหม่แล้ว และกำลังพยายามจับคู่อุปกรณ์ของคุณกับ Pokémon GO

 • หากคุณใช้ Poké Ball Plus หรือ Pokémon GO Plus และกำลังเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์บลูทูธเป็นทางการตัวอื่น

 

Pokémon GO Plus + ไม่จำเป็นต้องรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานในสถานการณ์เหล่านี้

 

เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณอีกครั้งสำหรับเซสชั่นการเล่นใหม่

หากคุณเคยจับคู่อุปกรณ์ของคุณกับแอป Pokémon GO ก่อนหน้านี้ และไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ของคุณในการเล่น คุณสามารถแตะที่ไอคอนอุปกรณ์เสริมในมุมมองแผนที่ จากนั้นกดปุ่มหลักบน Poké Ball Plus, Pokémon GO Plus หรือ Pokémon GO Plus + เพื่อเชื่อมต่อใหม่อย่างรวดเร็วและเริ่มเซสชั่นการเล่นใหม่ หากอุปกรณ์ของคุณจับคู่แต่ไม่ได้เชื่อมต่อกัน ไอคอนจะปรากฏเป็นสีเทา

 

คุณยังสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณสำหรับเซสชั่นการเล่นใหม่ได้จากหน้าอุปกรณ์เสริมในเมนูการตั้งค่า

 

เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ คุณสามารถเริ่มใช้กับ Pokémon GO ได้

 

โหมดเชื่อมต่อใหม่ด่วน

โหมดเชื่อมต่อใหม่ด่วนเป็นการตั้งค่าสำหรับ Pokémon GO Plus + ที่คุณแค่แตะที่ไอคอนอุปกรณ์เสริมบนมุมมองแผนที่เพื่อเชื่อมต่อเซสชั่นการเล่นและไม่ต้องกดปุ่มหลักบนอุปกรณ์ เปิดปิดการตั้งค่านี้ได้ในส่วนกำหนดค่าของการตั้งค่าอุปกรณ์

 

การเลิกจับคู่อุปกรณ์ของคุณ

คุณอาจต้องเลิกจับคู่อุปกรณ์ของคุณกับแอป Pokémon GO ในบางครั้ง หากต้องการเลิกจับคู่อุปกรณ์ของคุณ:

 1. ในมุมมองแผนที่ แตะที่ปุ่มเมนูหลัก

 2. ที่ตำแหน่งขวาบน แตะที่ปุ่มการตั้งค่า 

 3. แตะอุปกรณ์และบริการที่เชื่อมต่อ

 4. แตะอุปกรณ์เสริม

 5. แตะไอคอนถอนออกที่อยู่ข้าง ๆ ชื่ออุปกรณ์ของคุณใต้เมนูอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ 

 

เมื่อคุณเลิกจับคู่อุปกรณ์จาก Pokémon GO แล้ว ไอคอนการเชื่อมต่อจะหายไปจากมุมมองแผนที่ หากต้องการจับคู่อุปกรณ์อีกครั้ง ให้ทำตามขั้นตอนด้านบน โปรดทราบว่าเมื่อถอน Pokémon GO Plus + ออกแล้ว ข้อมูลการนอนหลับที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์จะถูกลบเมื่อคุณจับคู่อีกครั้ง

 

โปรดดูบทความนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Nintendo Switch กับ Pokémon GO โดยใช้บลูทูธ