หากคุณกำลังประสบปัญหากับอุปกรณ์ Poké Ball Plus, Pokémon GO Plus หรือ Pokémon GO Plus + ในกรณีส่วนใหญ่ การลบการเชื่อมต่อออกจากแอปและเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งจะช่วยแก้ปัญหาได้

 

การลบการเชื่อมต่อ:

 1. ในมุมมองแผนที่ แตะที่ปุ่มเมนูหลัก

 2. ที่ตำแหน่งขวาบน แตะที่ปุ่มการตั้งค่า

 3. แตะอุปกรณ์และบริการที่เชื่อมต่อ

 4. แตะอุปกรณ์เสริม

 5. แตะไอคอนถอนออกที่อยู่ข้าง ๆ ชื่ออุปกรณ์ของคุณใต้เมนูอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ 

 

เมื่อคุณถอนการเชื่อมต่ออุปกรณ์จาก Pokémon GO แล้ว ไอคอนการเชื่อมต่อจะหายไปจากมุมมองแผนที่ หากต้องการจับคู่ใหม่และเชื่อมต่ออุปกรณ์ ให้ทำตามคำแนะนำที่นี่

 

โปรดทราบว่าหากคุณอยู่ในบริเวณที่มีผู้คนพลุกพล่าน การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับแอป Pokémon GO อาจมีความยากลำบาก ดังนั้นคุณอาจต้องย้ายไปยังสถานที่ที่ผู้คนไม่ค่อยพลุกพล่าน แล้วค่อยลองทำตามขั้นตอนนี้

 

หากวิธีนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่คุณพบได้ ให้ลองทำดังต่อไปนี้:

 • ออกจากมุมมองแผนที่แล้วกลับเข้าไปในเมนูอุปกรณ์เสริม

 • รีสตาร์ทแอป Pokémon GO

 • ถอนการติดตั้งและติดตั้ง Pokémon GO ใหม่

 • รีสตาร์ทมือถือของคุณ

 • ล้างรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อออกจากมือถือของคุณ

 • รีเซ็ตอุปกรณ์เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

  • หากต้องการรีเซ็ต Pokémon GO Plus เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน: 

   • กดปุ่มหลักค้างเป็นเวลา 5 วินาที แสงไฟระบุสถานะจะสว่างเป็นสีน้ำเงิน 

   • กดปุ่มหลักค้างอีกครั้งเป็นเวลา 5 วินาที อุปกรณ์จะสั่น

  • หากต้องการรีเซ็ต Poké Ball Plus เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน: 

   • กดปุ่มสีขาวด้านหน้าและปุ่มสีแดงด้านบนค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 5 วินาที แสงไฟระบุสถานะจะกะพริบ 

   • กดปุ่มสีแดงด้านบนสองครั้งแล้วไฟระบุสถานะจะกะพริบเป็นสีขาว

   • กดทั้งปุ่มสีขาวด้านหน้าและปุ่มสีแดงด้านบนค้างไว้พร้อมกัน

  • หากต้องการรีเซ็ต Pokémon GO Plus + เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน:

   • กดปุ่มสีดำด้านข้างค้างไว้

   • ขณะที่กดปุ่มสีดำด้านข้างค้างไว้ ให้ใช้สิ่งของอะไรก็ได้กดปุ่มสีดำรูปฟันเลื่อยด้านหลังค้างไว้

   • ขณะที่ถืออยู่ รอให้เครื่องสั่นสั้น ๆ ต่อด้วยการสั่นยาวเพื่อระบุว่าอุปกรณ์รีเซ็ตสำเร็จแล้ว


สำหรับคำแนะนำในการแก้ปัญหาเพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำในการแก้ปัญหาของ The Pokémon Company สำหรับ Poké Ball Plus, Pokémon GO Plus และ Pokémon GO Plus +