ดาวน์โหลดทรัพยากรทั้งหมด เป็นตัวเลือกที่คุณสามารถเปิดใช้งานเพื่อดาวน์โหลดทรัพยากรของเกมทั้งหมดที่มีลงในอุปกรณ์ของคุณพร้อมกันได้ แทนที่จะค่อยๆ ดาวน์โหลดไปเรื่อยๆ ตัวเลือกนี้ถูกปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น หากต้องการเปิดใช้งาน:
  1. แตะเมนูหลัก
  2. แตะที่เมนูการตั้งค่าที่มุมขวาบน
  3. เลื่อนจนกว่าคุณจะเห็นดาวน์โหลดทรัพยากรทั้งหมด
  4. แตะเพื่อเริ่มดาวน์โหลดทรัพยากรไปยังอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถแตะตัวเลือกนี้อีกครั้งได้ทุกเมื่อเพื่อดาวน์โหลดทรัพยากรลงในอุปกรณ์ของคุณใหม่

การดาวน์โหลดข้อมูลเกมในขณะที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณจะช่วยลดปริมาณข้อมูลมือถือที่ต้องใช้เมื่อสำรวจพื้นที่ในท้องถิ่นของคุณ

โปรดทราบว่าทรัพยากรของเกมที่มีอยู่อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเนื้อหาในเกมเปลี่ยนไป ดังนั้นโปรดกลับมาดูตัวเลือกนี้เป็นประจำ