โปเกมอนที่วิวัฒนาการเมก้าจะไม่สามารถเพิ่มพลังในระหว่างการวิวัฒนาการเป็นร่างเมก้าได้ ค่าพลังที่เพิ่มขึ้นจะคำนวณตามค่าพลังในร่างปกติ ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้พาวเวอร์อัปโปเกมอนที่คุณต้องการจะวิวัฒนาการเมก้าให้ได้มากที่สุดก่อนวิวัฒนาการเมก้า