เมื่อคุณปราบบอสเมก้าหรือบอสเมก้าในตำนานได้แล้ว โปเกมอนดังกล่าวจะกลับไปเป็นร่างปกติก่อนที่คุณจะสามารถเผชิญหน้าและจับได้ ดังนั้นร่างที่จะปรากฏขึ้นในพื้นที่จัดเก็บของคุณจึงจะเป็นร่างปกติ หากต้องการเปลี่ยนให้เป็นร่างเมก้า คุณจะต้องเก็บรวบรวมพลังงานเมก้าให้มากพอเพื่อวิวัฒนาการเมก้าให้โปเกมอนเหล่านั้น