เทรนเนอร์สามารถใช้งานโปเกมอนที่วิวัฒนาการเมก้าได้ครั้งละหนึ่งตัวเท่านั้น หากคุณวิวัฒนาการโปเกมอนเป็นร่างเมก้าในขณะที่มีโปเกมอนอื่นที่วิวัฒนาการเป็นร่างเมก้าอยู่แล้ว โปเกมอนตัวแรกที่คุณวิวัฒนาการจะย้อนกลับไปเป็นร่างปกติ

และโปเกมอนอีกตัวในร่างเมก้าจะอยู่ในร่างเมก้าไปอีก 8 ชั่วโมง ก่อนที่จะย้อนกลับไปเป็นร่างปกติ คุณสามารถดูเวลาที่เหลือได้ในหน้าสรุปโปเกมอนที่วิวัฒนาการเมก้าของคุณ