หลังจากที่คุณวิวัฒนาการเมก้าให้โปเกมอนแล้ว คุณจะสามารถวิวัฒนาการโปเกมอนดังกล่าวได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานเมก้า แต่จะมีช่วงเวลาพักฟื้นแทนซึ่งอาจใช้เวลาสูงสุดหลายวัน

หากต้องการวิวัฒนาการเมก้าให้กับโปเกมอนที่เคยวิวัฒนาการเป็นร่างเมก้าไปก่อนหน้าโดยไม่ต้องใช้พลังงานเมก้า คุณจะต้องรอให้ช่วงเวลาพักหมดลงก่อน ซึ่งเวลาที

คุณสามารถเลือกวิวัฒนาการโปเกมอนเป็นร่างเมก้าก่อนที่ช่วงเวลาพักจะสิ้นสุดลงได้ แต่การดำเนินการนี้จะต้องใช้พลังงานเมก้า ยิ่งช่วงเวลาพักเหลือน้อยเท่าไร คุณก็จะยิ่งต้องใช้พลังงานเมก้าในการวิวัฒนาการโปเกมอนให้เป็นร่างเมก้าน้อยลงเท่านั้น