เมื่อคุณเก็บรวบรวมพลังงานเมก้าได้มากเพียงพอแล้ว ให้ไปที่หน้าสรุปของโปเกมอนที่เข้าเกณฑ์แล้วแตะ “วิวัฒนาการเป็นร่างเมก้า” และคุณยังจะสามารถวิวัฒนาการโปเกมอนเป็นร่างเมก้าได้จากล็อบบี้แบตเทิลตีบอส หรือเมื่อเลือกปาร์ตี้ของโกแบตเทิลลีกได้

คุณจะต้องใช้พลังงานเมก้าเป็นจำนวนมากในการวิวัฒนาการโปเกมอนเป็นร่างเมก้าในครั้งแรก แต่หากคุณวิวัฒนาการโปเกมอนบางตัวเป็นร่างเมก้าหลายๆ ครั้ง โปเกมอนตัวดังกล่าวจะใช้พลังงานเมก้าน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป โปเกมอนคนละสายพันธุ์อาจต้องใช้พลังงานเมก้าเพื่อวิวัฒนาการเป็นร่างเมก้าไม่เท่ากัน

เมื่อวิวัฒนาการเป็นร่างเมก้าแล้ว โปเกมอนที่วัฒนาการเป็นร่างเมก้าจะยังคงอยู่ในร่างดังกล่าวไปอีก 8 ชั่วโมง และจะกลับเป็นร่างปกติหลังจากนั้น

หมายเหตุ: โปเกมอนบางสายพันธุ์ เช่น ลิซาร์ดอน จะมีร่างเมก้าที่หลากหลาย เมื่อวิวัฒนาการเมก้าลิซาร์ดอน คุณจะสามารถเลือกวิวัฒนาการเมก้าให้มันเป็นเมก้าลิซาร์ดอน X (ประเภทไฟและมังกร) หรือเมก้าลิซาร์ดอน Y (ประเภทไฟและบิน) ได้