การวิวัฒนาการเมก้าในครั้งแรกต้องใช้ พลังงานเมก้า ซึ่งเป็นทรัพยากรที่คุณสามารถเก็บรวบรวมได้หลายวิธี หลังจากที่คุณวิวัฒนาการเมก้าให้โปเกมอนแล้ว คุณจะสามารถวิวัฒนาการโปเกมอนดังกล่าวได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานเมก้า แต่จะมีช่วงเวลาพักฟื้นแทนซึ่งอาจใช้เวลาสูงสุดหลายวัน

คุณสามารถรับพลังงานเมก้าได้ด้วยการพิชิตโปเกมอนที่วิวัฒนาการเป็นร่างเมก้าในแบตเทิลตีบอสเมก้า หรือโดย ทำงานวิจัยบางอย่างให้เสร็จสมบูรณ์ คุณยังสามารถรับพลังงานเมก้าได้ด้วยการพาโปเกมอนคู่หูของคุณไปเดิน หากคุณมีโปเกมอนที่วิวัฒนาการเป็นร่างเมก้าอยู่ในสายวิวัฒนาการของโปเกมอนคู่หูอยู่แล้ว

โปรดทราบว่าพลังงานเมก้าแต่ละแบบจะสามารถใช้ได้กับโปเกมอนสายพันธุ์เดียวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น พลังงานเมก้าที่ระบุในหน้าสรุปของลิซาร์ดอนจะสามารถใช้เพื่อวิวัฒนาการลิซาร์ดอนเป็นร่างเมก้าเท่านั้น

หลังจากที่คุณวิวัฒนาการโปเกมอนเป็นร่างเมก้าครั้งแรกแล้ว คุณจะสามารถทำการวิวัฒนาการเมก้าให้โปเกมอนดังกล่าวได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานเมก้า