หากคุณสร้างบัญชีโดยใช้การ ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple และเลือก "ซ่อนอีเมลของฉัน" บัญชีของคุณอาจเชื่อมโยงกับที่อยู่อีเมลที่ลงท้ายด้วย privaterelay.appleid.com ซึ่ง Apple ได้สร้างที่อยู่อีเมลรีเลย์นี้ขึ้นโดยอัตโนมัติและยังคงเชื่อมโยงกับ Apple ID ของคุณ

ฝ่ายสนับสนุน Niantic อาจต้องตรวจสอบอีเมลรีเลย์จาก Apple ของคุณในบางโอกาส เช่น เมื่อดำเนินการคำขอลบบัญชี โดยคุณสามารถยืนยันที่อยู่อีเมลรีเลย์จาก Apple ได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

ยืนยันผ่าน iPhone หรือ iPad:

  1. เปิดแอปการตั้งค่า จากนั้นแตะที่ชื่อของคุณเพื่อดูการตั้งค่า Apple ID
  2. แตะที่รหัสผ่านและความปลอดภัย
  3. แตะที่แอปที่ใช้ Apple ID
  4. แตะ Pokémon GO
  5. อีเมลรีเลย์จาก Apple จะแสดงด้านล่าง แอปที่ได้รับ:

ยืนยันผ่านเว็บ:

  1. ลงชื่อเข้าใช้ appleid.apple.com
  2. ไปที่ส่วนความปลอดภัย ใต้ส่วนการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ให้เลือก จัดการแอปและเว็บไซต์
  3. เลือก จัดการ
  4. คลิกที่ Pokémon GO
  5. การตั้งค่าลงชื่อเข้าระบบด้วย Apple จะสรุปไว้ในหน้าต่างนี้ คุณจะเห็นอีเมลรีเลย์ได้ที่ด้านล่าง "ซ่อนอีเมลของฉัน"