เมื่อคุณได้รับโปเกคอยน์สำหรับโบนัสการป้องกันยิมครบจำนวนสูงสุด 50 เหรียญต่อวันแล้ว คุณจะไม่ได้รับโปเกคอยน์เพิ่มจากการป้องกันยิมอีกจนกว่าจะถึงวันถัดไป หากคุณมีโปเกมอนที่กลับมาจากการป้องกันยิมมากกว่าหนึ่งตัวในหนึ่งวัน โบนัสโปเกคอยน์สูงสุดสำหรับวันนั้นจะยังคงจำกัดอยู่ที่ 50 เหรียญ หากโปเกมอนอยู่ยิมหลายวันแล้วกลับมา โบนัสโปเกคอยน์สูงสุดสำหรับวันนั้นก็ยังจำกัดอยู่ที่ 50 เหรียญ

คุณสามารถดูโปเกมอนที่กำลังป้องกันยิมและจำนวนโปเกคอยน์ที่คุณได้รับในหนึ่งวันโดยดูที่มุมมองวันนี้

โปรดทราบว่าขีดจำกัดโบนัสสูงสุดนั้นเปลี่ยนแปลงได้ และอาจแตกต่างกันไปบ้างบางครั้งคราว