หากคุณเห็นจุดสีส้มตรงกลางปุ่มเมนูหลัก แสดงว่าที่เก็บโปเกมอนหรือกระเป๋าเก็บไอเทมของคุณเต็มแล้ว แตะปุ่มเมนูหลัก เพื่อดูตัวบ่งชี้ว่าคลังใดที่มีไอเทมเต็มความจุสูงสุดแล้ว

การถ่ายโอนโปเกมอนไปยังศาสตราจารย์วิลโลว์เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในที่เก็บโปเกมอนของคุณ ใช้หรือทิ้งไอเทมเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในกระเป๋าเก็บไอเทมของคุณ นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มที่เก็บโปเกมอนหรือกระเป๋าเก็บไอเทมของคุณได้โดยการซื้อการอัปเกรดในร้านค้า