ไอเทมทั้งหมดที่คุณเก็บได้จากการเพิ่มเลเวลและจากเสาโปเกสต็อปจะปรากฏในกระเป๋าเก็บไอเทมของคุณ ในการเข้าถึงกระเป๋าเก็บไอเทมของคุณ:

  1. แตะปุ่มเมนูหลัก

  2. แตะปุ่มไอเทม

โดยค่าเริ่มต้นแล้ว กระเป๋าเก็บไอเทมของคุณสามารถใส่ไอเทมได้ถึง 350 ชิ้น จำนวนไอเทมทั้งหมดที่อยู่ในกระเป๋าเก็บไอเทมของคุณในขณะนี้จะแสดงที่ด้านบนของหน้าจอ รวมถึงจำนวนไอเทมสูงสุดของคุณ

เมื่อไอเทมของคุณถึงหรือเกินจำนวนไอเทมสูงสุดแล้ว คุณจะไม่สามารถเก็บไอเทมใหม่จากเสาโปเกสต็อป ยิม หรือไอเทมที่เป็นรางวัลแบตเทิลได้ คุณสามารถเพิ่มพื้นที่คลังของคุณได้โดยใช้หรือทิ้งไอเทม เมื่อกระเป๋าเก็บไอเทมของคุณเต็มแล้ว คุณจะเห็นตัวบ่งชี้สีส้มบนปุ่มเมนูหลัก และใต้ปุ่มกระเป๋าเก็บไอเทมในหน้าเมนูหลัก

การซื้อการอัปเกรดกระเป๋าเก็บไอเทมจากร้านค้าจะเพิ่มความจุไอเทมของคลังของคุณมากขึ้น 50 ชิ้น

โปรดทราบว่าไอเทมบางรายการ เช่น ของขวัญหรือสติกเกอร์ จะไม่นับรวมในจำนวนไอเทมสูงสุดที่คุณสามารถพกไว้ในกระเป๋าเก็บไอเทมของคุณได้