คุณสามารถเพิ่ม เพื่อนใน Pokémon GO และสร้างมิตรภาพกับเทรนเนอร์ที่คุณพบระหว่างการผจญภัย Pokémon GO ของคุณได้ เทรนเนอร์แต่ละคนจะมีรหัสเทรนเนอร์ 12 หลักที่เป็นเอกลักษณ์และ QR โค้ดที่สอดคล้องกัน คุณสามารถใช้โค้ดนี้เพื่อเพิ่มคนอื่นเป็นเพื่อนได้

เทรนเนอร์สามารถดูและยอมรับหรือปฏิเสธคำขอเป็นเพื่อนผ่านรายชื่อเพื่อนได้ หากพวกเขายอมรับคำขอ คุณจะได้เป็นเพื่อนกันและคุณจะสามารถดูโปรไฟล์เทรนเนอร์ของพวกเขาผ่านรายชื่อเพื่อนได้ หากพวกเขาไม่ตอบรับ คำขอเป็นเพื่อนจะหมดอายุหลัง 7 วัน

คุณสามารถมีเพื่อนรายชื่อเพื่อนของ Niantic ได้สูงสุดถึง 450 คน ซึ่งจะรวมทั้งเพื่อนจากแอปอื่นๆ ของ Niantic ด้วย เมื่อคุณถึงขีดจำกัดนี้ คุณต้องลบเพื่อนออกก่อนจึงจะเพิ่มคนใหม่ได้
 

การเพิ่มเพื่อน:

  1. ในมุมมองแผนที่ ไปที่ โปรไฟล์เทรนเนอร์ของคุณ
  2. แตะที่ แท็บ เพื่อนด้านบนสุดของจอเพื่อเปิดรายชื่อเพื่อนของคุณ
  3. แตะที่ปุ่ม เพิ่มเพื่อน
    • การใช้รหัสเทรนเนอร์ 12 หลักในการเพิ่มเพื่อน:
      ป้อนรหัสเทรนเนอร์ของคนที่คุณต้องการส่งคำขอเป็นเพื่อนให้
    • การใช้ QR โค้ดในการเพิ่มเพื่อน:
      แตะที่แท็บ  QR โค้ดที่มุมด้านบนเพื่อเปิดกล้องของคุณและสแกน QR โค้ดของเพื่อน
 
หากคุณเพิ่มเพื่อนที่เล่น Pokémon GO ไว้แล้วในแอปอื่นๆ ของ Niantic เพื่อนที่คุณเพิ่มไว้จะปรากฎในรายชื่อเพื่อนของ Pokémon GO ด้วย

หากคุณต้องการเปลี่ยนรหัสเทรนเนอร์ของคุณ ให้แตะที่ไอคอนรีเฟรชเพื่อรีเซ็ตรหัสเทรนเนอร์ถาวร
 

การเพิ่มเพื่อนจาก Facebook:

คุณสามารถนำเข้าเพื่อนจาก Facebook ของคุณมายัง Pokémon GO ได้อีกด้วย
  1. ในมุมมองแผนที่ ไปที่ โปรไฟล์เทรนเนอร์ของคุณ
  2. แตะที่ แท็บ เพื่อนด้านบนสุดของจอเพื่อเปิด รายชื่อเพื่อนของคุณ
  3. แตะ เพิ่มเพื่อนจาก Facebook ระบบจะขอให้คุณอนุญาตให้ Pokémon GO นำเข้ารายชื่อเพื่อนจาก Facebook ของคุณ
  4. เมื่อยอมรับแล้ว คุณจะเห็นรายชื่อเพื่อนที่แนะนำซึ่งคุณเป็นเพื่อนบน Facebook ด้วย และได้เลือกที่จะนำเข้าเพื่อนบน Facebook ของพวกเขาเช่นกัน
  5. แตะที่ ส่งคำขอเป็นเพื่อน
 
หมายเหตุ: Niantic ไม่สามารถเข้าถึงรายชื่อเพื่อนบน Facebook ทั้งหมดของคุณได้ เราเข้าถึงได้เฉพาะรายชื่อเพื่อนอันประกอบไปด้วยเพื่อนบน Facebook ซึ่งอยู่ใน Pokémon GO และเลือกที่จะนำเข้าเพื่อนบน Facebook เช่นกัน เมื่อเพื่อนบน Facebook นำเข้าข้อมูลของพวกเข้ามายัง Pokémon GO ชื่อและรูปโปรไฟล์ Facebook จะถูกใช้คู่กันไปกับชื่อเทรนเนอร์ของคุณ เพื่อให้เพื่อนๆ ของคุณจดจำโปรไฟล์เทรนเนอร์ของคุณได้ คุณสามารถเปลี่ยนใจและลบเพื่อนจากรายชื่อเพื่อนของคุณได้ทุกเมื่อ คุณสามารถแก้ไขการอนุญาตแอปได้ทุกเมื่อในแท็บการตั้งค่าของ Facebook เทรนเนอร์ที่ใช้บัญชีบุตรหลานจะไม่สามารถนำเข้าเพื่อนจาก Facebook ได้


การเพิ่มเพื่อนจากรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ:

คุณสามารถให้สิทธิ์ Pokémon GO เข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อของอุปกรณ์ของคุณได้ เมื่อคุณซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อของคุณกับ Pokémon GO แล้ว คุณสามารถเชิญผู้ติดต่อดังกล่าวให้สร้างบัญชีใหม่หรือเพิ่มเป็นเพื่อนได้หากบัญชี Pokémon GO ของเขาตรงกับที่อยู่อีเมลในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ

การซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อ:
  1. ในมุมมองแผนที่ ไปที่ โปรไฟล์เทรนเนอร์
  2. แตะที่ แท็บเพื่อนด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อเปิด รายชื่อเพื่อนของคุณ
  3. แตะ รายชื่อผู้ติดต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม การแตะ เพิ่มเพื่อนจากรายชื่อผู้ติดต่อจะทำให้ระบบแจ้งให้คุณยืนยันชื่อและซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อกับ Pokémon GO โปรดทราบว่าคุณสามารถเปลี่ยนชื่อได้ตลอดเวลาจากการตั้งค่าบัญชีโปรไฟล์ Niantic

    คุณสามารถซิงค์ผู้ติดต่อเข้ากับ Pokémon GO ได้ 2,000 รายเท่านั้น หากรายชื่อผู้ติดต่อของคุณมีจำนวนมากกว่านั้น คุณอาจไม่เห็นรายชื่อทั้งหมด
  4. เมื่อรายชื่อผู้ติดต่อของคุณซิงค์กับ Pokémon GO แล้ว คุณจะสามารถเรียกดูรายชื่อผู้ติดต่อดังกล่าวใน Pokémon GO และเพิ่มไปยังรายชื่อเพื่อนที่จะเชิญมาเล่น Pokémon GO ได้
    • การเชิญเพื่อนมาเล่น Pokémon GO:
      แตะ เชิญมาเล่น แล้วเลือกวิธีที่คุณต้องการส่งคำเชิญ (SMS หรืออีเมล) โปรดทราบว่า โค้ดเชิญส่วนตัวของคุณจะถูกแชร์พร้อมกับคำเชิญ
    • การเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อที่เล่น Pokémon GO อยู่แล้วเป็นเพื่อน:
      แตะ ส่งคำขอเป็นเพื่อนเพื่อส่งคำขอเป็นเพื่อนให้กับเทรนเนอร์รายอื่น ชื่อของคุณจะแนบไปกับคำขอพร้อมกับชื่อเทรนเนอร์ เพื่อให้เพื่อนจำโปรไฟล์เทรนเนอร์ของคุณได้

โปรดทราบว่าเมื่อคุณซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อกับ Pokémon GO แล้ว ระบบจะซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อใหม่เพิ่มเติมเป็นระยะๆ เมื่อคุณเริ่มต้นแอป คุณสามารถเพิกถอนสิทธิ์เข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อของคุณได้ทุกเมื่อผ่านการตั้งค่าสิทธิ์ในอุปกรณ์ของคุณ รายชื่อผู้ติดต่อที่ซิงค์แล้วจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดถภัยบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา นอกจากนี้ชื่อของผู้ติดต่อจะไม่ถูกอัปโหลดด้วย และข้อมูลดิบของผู้ติดต่อจะไม่ถูกจัดเก็บ รายชื่อผู้ติดต่อจะไม่ถูกจัดเก็บอย่างถาวรใน Pokémon GO และจะหมดอายุลงหากคุณเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึง
 
หากคุณไม่ต้องการรับคำเชิญเป็นเพื่อนจากเทรนเนอร์ที่อาจมีคุณในรายชื่อผู้ติดต่อ คุณสามารถเลือกไม่เข้าร่วมได้ผ่านการตั้งค่าโปรไฟล์ Niantic ของคุณ หากคุณเลือกไม่เข้าร่วม เทรนเนอร์รายอื่นจะยังคงสามารถส่งคำเชิญให้คุณมาร่วมเล่น Pokémon GO ได้ผ่านวิธีการเชิญด้านบน
 
เทรนเนอร์ที่ใช้บัญชีบุตรหลานจะไม่สามารถเพิ่มเพื่อนจากรายชื่อผู้ติดต่อได้


การลบเพื่อน

คุณสามารถลบเพื่อนจากรายชื่อเพื่อนของคุณได้ทุกเมื่อ เมื่อลบแล้ว โบนัสใดๆ ที่เคยมีระหว่างกันจะใช้ไม่ได้อีก คนที่คุณเลิกเป็นเพื่อนด้วยจะไม่ได้รับการแจ้งให้ทราบ


การลบเพื่อนออกจากรายชื่อเพื่อนของคุณ:

  1. ในมุมมองแผนที่ ไปที่ โปรไฟล์เทรนเนอร์ของคุณ
  2. แตะที่ แท็บ เพื่อนด้านบนสุดของจอเพื่อเปิดรายชื่อเพื่อนของคุณ
  3. แตะที่เพื่อนที่คุณต้องการลบ
  4. แตะที่ปุ่ม ลบเพื่อนด้านล่างโปรไฟล์ของเขา
หลังจากที่ลบเพื่อนออก ระดับมิตรภาพสามารถกู้คืนได้ในระยะเวลาที่จำกัด หากคุณเพิ่มเพื่อนคนนั้นใหม่อีกรอบภายในระยะเวลานั้น ระดับมิตรภาพของคุณจะถูกกู้คืน โปรดทราบว่าการลบเพื่อนในเกมหนึ่งจะเป็นการลบเพื่อนออกจากเกมอื่นๆ ด้วย