เมื่อคอลเลกชั่น Pokémon ขยายขึ้น คุณก็สามารถใช้แท็กเพื่อจัดหมวดหมู่และเข้าถึง Pokémon ของคุณได้ง่ายๆ ตามลักษณะที่คุณสนใจมากที่สุด

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้เทรนเนอร์เลเวล 15 ขึ้นไปใช้เท่านั้น

การสร้างแท็ก Pokémon ใหม่:

 1. จากหน้าแท็ก ให้แตะปุ่มบวก
 2. กรอกชื่อแท็กใหม่นี้และเลือกสีพื้นหลังที่คุณต้องการ
 3. แตะเสร็จสิ้น
 4. แตะปุ่มเพิ่ม Pokémon บนหน้าแท็กใหม่ของคุณ
 5. แตะที่ Pokémon ที่คุณต้องการเพิ่มในแท็กนี้เพื่อเลือก
 6. แตะเลือกเพื่อใช้แท็กใหม่ของคุณกับ Pokémon ที่เลือก

การจัดการและการกรองด้วยแท็ก Pokémon:

 1. ในมุมมองแผนที่ ให้แตะปุ่มเมนูหลัก
 2. แตะปุ่ม Pokémon
 3. ให้แตะส่วนหัวของแท็กทางด้านซ้ายบน

การแตะที่แท็กในหน้านี้จะทำให้มุมมองคอลเลกชัน Pokémon ที่ผ่านการกรองเพื่อแสดงเฉพาะ Pokémon ที่มีแท็กนี้ปรากฎขึ้น คุณยังสามารถแก้ไขหรือลบแท็กจากหน้านี้ได้

การจัดการแท็กของ Pokémon:

 1. จากมุมมองแผนที่ ให้แตะปุ่มเมนูหลัก
 2. แตะปุ่ม Pokémon
 3. เลือก Pokémon จากคอลเลกชันที่มีแท็กของคุณ
 4. แตะแท็กใดก็ได้บน Pokémon ที่ด้านล่างแถบค่า HP หรือแตะแท็กจากเมนูดำเนินการของ Pokémon
 5. จากเมนูนี้ คุณจะสามารถลบแท็ก, เพิ่มแท็กอื่นให้กับ Pokémon หรือดู Pokémon ทั้งหมดด้วยแท็กในคอลเลกชัน Pokémon ของคุณ