iOS: การสแกนเสาโปเกสต็อปทำได้บนอุปกรณ์ iPhone 6s ขึ้นไปที่ใช้ iOS 11+
   
Android: การสแกนเสาโปเกสต็อปทำได้บนอุปกรณ์ที่ใช้ Android 7.0+ และรองรับ Google Play Services สำหรับ AR อุปกรณ์ที่รองรับต้องติดตั้ง Google Play Services สำหรับ AR จาก Google Play Store รายชื่ออุปกรณ์ที่รองรับสามารถดูได้ ที่นี่
   
หมายเหตุ: การาแกนเสาโปเกสต็อป/การสร้างแผนที่ AR แตกต่างจาก โหมดAR + และ ระบบผสานความเป็นจริงและมีข้อกำหนดของอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน