เสาโปเกสต็อปและยิมบางจุดจะมีแท็ก "ภารกิจการสร้างแผนที่ AR" ซึ่งระบุว่าคุณจะได้รับงานวิจัยภาคสนามการสร้างแผนที่ AR เมื่อคุณหมุนแผ่นภาพ เหมือนกับงานวิจัยภาคสนามอื่นๆ คุณจะสามารถรับงานวิจัยภาคสนามการสร้างแผนที่ AR ได้เพียงหนึ่งงานต่อเสาโปเกสต็อปต่อวันเท่านั้น

ภารกิจที่คุณได้รับจะให้คุณดำเนินการสร้างแผนที่ AP ที่เสาโปเกสต็อปที่คุณได้รับภารกิจมา ทำภารกิจให้สำเร็จโดยแตะลูกศรบนภารกิจและสำรวจพื้นที่รอบตัวคุณผ่าน ฟีเจอร์สแกนเสาโปเกสต็อป จากนั้นอัปโหลดการสแกน คุณสามารถอัปโหลดการสแกนทันทีหรือภายหลังก็ได้

ภารกิจเหล่านี้จะมีให้เทรนเนอร์เลเวล 20 ขึ้นไป แต่หากอุปกรณ์ของคุณไม่ตรงตามข้อกำหนดในการสแกนเสาโปเกสต็อป คุณจะไม่สามารถทำภารกิจได้

หมายเหตุเกี่ยวกับบัญชีบุตรหลาน:
เหล่าเทรนเนอร์ที่มีบัญชีบุตรหลานจะไม่สามารถรับงานวิจัยภาคสนามการสร้างแผนที่ AR ได้

การสแกนเสาโปเกสต็อปที่ดีเป็นอย่างไร

  • การสแกน 20-30 วินาทีที่มีเสาโปเกสต็อปอยู่ตรงกลางเฟรมและมองเห็นได้จากบนลงล่างภายในเฟรม
  • รักษาความเร็วในการเคลื่อนที่และระยะห่างระหว่างคุณกับวัตถุให้สม่ำเสมอ
  • หากเป็นไปได้ เดินให้ครบ 360 องศารอบเสาโปเกสต็อป หากไม่สามารถเดินให้ครบรอบได้ เพียง 180 องศาก็ถือว่าใช้งานได้
  • การสแกนเสาโปเกสต็อปที่ถ่ายในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ (แสงในช่วงเวลาต่างๆ ของวัน สภาพอากาศที่แตกต่างกัน ฯลฯ)

ขณะบันทึกข้อความแจ้งเตือนอาจปรากฏบนหน้าจอหากตรวจพบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของการสแกนของคุณ (เช่น แสงไม่เพียงพอ การเคลื่อนไหวไม่เพียงพอ)