หากต้องการรับไข่ไข่ประหลาดหลังจากชนะหัวหน้าแก๊งโกร็อกเกตคุณจะต้องมีที่ว่างในคลังไข่ กระเป๋าเก็บไอเทม และที่เก็บโปเกมอนของคุณก่อนที่จะแบตเทิลเซียร์รา คลิฟ หรืออาร์โล