ไข่ประหลาดคือไข่ที่เก็บรวบรวมโดยแก๊งโกร็อกเกต โดยไข่เหล่านี้มักจะฟักโปเกมอนประเภทพิษ โปเกมอนประเภทความมืด และโปเกมอนที่ได้รับประเภทดังกล่าวเมื่อวิวัฒนาการ เอาชนะ หัวหน้าแก๊งโกร็อกเกตเพื่อรับไข่ประหลาดและเดินเป็นระยะทาง 12 กม. เพื่อฟักไข่ดังกล่าว

หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องมีพื้นที่ว่างในคลังไข่ ที่เก็บโปเกมอน และ กระเป๋าเก็บไอเทมของคุณก่อนแบตเทิลกับเซียร์รา คลิฟ หรืออาร์โลเพื่อรับไข่ประหลาด คุณจะไม่สามารถรับไข่ประหลาดได้หากคุณมีความจุที่เก็บโปเกมอน คลังไข่ หรือกระเป๋าเก็บไอเทมเต็มหรือเกิน