เราใช้ขั้นตอนการยืนยันเพิ่มเป็นพิเศษเพื่อให้มั่นใจว่าคำขอลบสะท้อนถึงความต้องการของเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน หากคุณเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้บริหารระดับสูงและต้องการจะรายงานปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ในเกม กรุณารวมหนึ่งในรายการดังนี้เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะดำเนินการคำขอของคุณโดยไม่มีความล่าช้า:
  • ติดต่อเราแล้วยื่นส่งคำขอโดยการใช้ที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับองค์กร
  • ประกอบด้วยการสแกนนามบัตรของคุณด้วย
  • แนบจดหมายที่มีหัวจดหมายอย่างเป็นทางการขององค์กร
  • หากคุณกำลังติดต่อเราในฐานะตัวแทนของเจ้าของ/ผู้บริหารระดับสูง กรุณารวมชื่อ, ตำแหน่ง, เบอร์โทร และที่อยู่อีเมลของพวกเขาด้วย