คุณต้องใช้บัตรตีบอส บัตรแบตเทิลพรีเมียม หรือบัตรตีบอสระยะไกลเพื่อเข้าร่วมการแบตเทิลตีบอส คุณสามารถรับบัตรตีบอสได้ฟรีหนึ่งครั้งต่อวันโดยหมุนแผ่นภาพที่ยิม ต้องซื้อบัตรตีบอสระยะไกลและบัตรแบตเทิลพรีเมียมจากร้านค้าหรือได้มาจากการทำงานวิจัยให้สำเร็จ

โปรดอย่าลืมว่าคุณไม่สามารถมีบัตรตีบอสในคลังได้มากกว่า 1 ใบหรือบัตรตีบอสระยะไกลได้มากกว่า 3 ใบในเวลาเดียวกัน หากคุณต้องการเข้าร่วมการแบตเทิลตีบอสมากกว่าหนึ่งครั้งต่อวัน คุณสามารถซื้อบัตรตีบอสพรีเมียมหรือบัตรตีบอสระยะไกลได้ที่ร้านค้า

หากคุณประสบกับปัญหาเกี่ยวกับบัตรตีบอส บัตรแบตเทิลพรีเมียม หรือบัตรตีบอสระยไกล โปรด ติดต่อเราผ่านการสนับสนุนในแอป