หากคุณต้องการรับเงินคืนสำหรับ PokéCoins ที่คุณซื้อโดยไม่ได้ตั้งใจโปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ Apple (ผู้ใช้ iOS), Galaxy App Store (ผู้ใช้ Samsung) หรือ Google Play Help (ผู้ใช้ Android) เพื่อตรวจสอบนโยบายการคืนเงินที่เกี่ยวข้อง ขอเงินคืนหรือสอบถามเกี่ยวกับธุรกรรมล่าสุด

โปรดทราบว่าร้านค้าแอปบางรายสามารถคืนเงินให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น ดังนั้น ให้ยื่นคำร้องขอเงินคืนของคุณให้เร็วที่สุด