หากคุณทำการซื้อสินค้าพรีเมี่ยมโดยไม่ได้ตั้งใจโปรด ติดต่อเราภายใน 48 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ