ได้ เฉพาะเมื่อคุณใช้ TM ท่าชาร์จเพื่อยกเลิกการเรียนรู้ท่าระเบิดอารมณ์ระหว่างอีเวนต์พิเศษ เช่น แก๊งร็อกเกตยึดครอง แล้ว  คอยติดตามในบล็อกอย่างเป็นทางการของเรา เพื่อทราบถึงอีเวนต์ที่กำลังจะมาถึง

คุณสามารถ ชำระล้างโปเกมอนเงาก่อนวิวัฒนาการ เพื่อให้โปเกมอนเหล่านั้นสามารถเรียนท่าพิเศษได้