การตั้งค่า "ตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำ" บนอุปกรณ์ iOS 14 ทำให้แอปสามารถตรวจจับตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำของผู้ใช้ได้แทนตำแหน่งที่ตั้งโดยประมาณ เนื่องจากโปเกมอนโกเป็นเกมที่ใช้ตำแหน่งที่ตั้งเป็นหลัก ฉะนั้นแอปนี้จะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องนอกจากจะมีการเปิดใช้งานการตั้งค่าดังกล่าว 

หากต้องการเปิดการใช้งาน ให้ไปที่การตั้งค่าโปเกมอนโก แตะตำแหน่งที่ตั้ง ตั้งค่า "อนุญาตการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้ง" เป็น "ขณะใช้แอป" และเปิดการใช้งาน "ตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำ"