คุณสามารถเพิ่มสติกเกอร์เข้าไปในของขวัญก่อนที่จะส่งไปให้เพื่อน สติกเกอร์แต่ละอันสามารถใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้นและจะหายไปจากคลังของคุณเมื่อคุณส่งไปในของขวัญ คุณสามารถเก็บสติกเกอร์ของขวัญประเภทเดียวกันไม่เกิน 25 ดวงเท่านั้น

หมายเหตุเกี่ยวกับบัญชีบุตรหลาน: เทรนเนอร์ที่ใช้บัญชีบุตรหลานจะสามารถใส่สติกเกอร์เข้าไปในของขวัญได้หากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของพวกเขาเลือกเปิดใช้งานฟีเจอร์โซเชียลนี้ผ่านเว็บไซต์ Niantic Kids Parent Portal หรือ Pokémon Trainer Club