ภาษาที่แสดงในโปเกมอนโกจะถูกกำหนดโดยการตั้งค่าภาษาในอุปกรณ์ของคุณ หากต้องการเปลี่ยนภาษาในโปเกมอนโก อัปเดตการตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อให้เป็นภาษาที่คุณต้องการใช้ในโปเกมอนโก