ณ เวลาเที่ยงคืนของทุกคืนในช่วงเวลาที่กำหนด คุณจะได้รับเป้าหมายโบนัสโดยไม่ต้องหมุนเสาโปเกสต็อป เป้าหมายเหล่านี้จะต่างจากเป้าหมายงานวิจัยภาคสนามที่ได้จากเสาโปเกสต็อป และประกอบด้วยกิจกรรมที่คุณทำสำเร็จจากที่ไหนก็ได้ 


หากคุณไม่มีช่องงานวิจัยภาคสนามว่างอยู่ ช่องที่สี่จะเปิดให้เป้าหมายโบนัสของคุณไปอยู่ในนั้น แต่หากเต็มแล้วทั้งสี่ช่อง คุณต้องทำเป้าหมายงานวิจัยภาคสนามให้เสร็จหนึ่งเป้าหมาย (เป้าหมายโบนัสหรือที่รับมาจากเสาโปเกสต็อปก็ได้) เพื่อสร้างพื้นที่ว่างให้เป้าหมายโบนัสเป้าหมายอื่น