การประหยัดแบตเตอรี่คือตัวเลือกเปิด/ปิดได้ในเมนูการตั้งค่าจะปิดใช้งานการแสดงหน้าจอเมื่ออุปกรณ์ถูกชี้ลงไปทิศทางล่าง ระหว่างที่ใช้งานประหยัดแบตเตอรี่ โปเกมอนโกจะติดตามระยะทางที่เดินทางต่อไปราวกับว่าหน้าจอแสดงอยู่ โทรศัพท์ของคุณจะยังคงสั่นเพื่อแจ้งเตือนให้ทราบถึงโปเกมอนที่อยู่ใกล้เคียงตราบที่ยังเปิดใช้งานตัวเลือกการสั่นเอาไว้


โปรดทราบว่าตัวเลือกประหยัดแบตเตอรี่นั้นต่างจากโหมดประหยัดแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ โหมดประหยัดแบตเตอรี่ของอุปกรณ์นั้นอาจ มีผลต่อการติดตามระยะทางของแอดเวนเจอร์ซิงค์ได้ในบางครั้ง ขณะที่ตัวเลือกประหยัดแบตเตอรี่ของโปเกมอนโกไม่เป็นเช่นนั้น