ยารักษาแผลจะรักษาโปเกมอนด้วยการฟื้นฟู HP ที่สูญเสียไประหว่างแบตเทิล ยารักษาแผลจะมีความแรงแตกต่างกันไป และฟื้นฟู HP ได้เป็นจำนวนแตกต่างกันด้วย ทว่า หากโปเกมอนเสีย HP ไปจนหมด มันจะหมดสติและคุณจะใช้ยารักษาแผลรักษาไม่ได้

ยาคืนชีพใช้เพื่อคืนชีพโปเกมอนที่หมดสติไป ยาคืนชีพชั้นยอดจะฟื้นฟู HP ของโปเกมอนที่หมดสติจนเต็ม ในขณะที่ยาคืนชีพธรรมดาจะฟื้นคืน HP เป็นบางส่วน

การรักษาหรือคืนชีพโปเกมอน:
  1. ในมุมมองแผนที่ แตะที่เมนูหลัก
  2. แตะที่ไอเทม
  3. เลือกยารักษาแผลหรือยาคืนชีพจากกระเป๋าไอเทมของคุณ แล้วเลือกโปเกมอนที่จะรักษาหรือคืนชีพ