เมื่อคุณจับ Pokémon เพิ่ม คุณสามารถถ่ายโอน Pokémon บางตัวไปให้ศาสตราจารย์วิลโลว์เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ Pokémon ของคุณได้ คุณจะได้รับลูกอมเป็นการแลกเปลี่ยนในการถ่ายโอน Pokémon แต่ระวังให้ดี ถ้าถ่ายโอน Pokémon ไปแล้วจะไม่สามารถเอากลับคืนมาได้

การถ่ายโอน Pokémon:
  1. จากมุมมองแผนที่ ให้แตะปุ่ม เมนูหลัก
  2. แตะปุ่ม Pokémon
  3. เลือก Pokémon จากรายชื่อของคุณ
  4. แตะปุ่ม เมนู แล้วเลือกถ่ายโอน
หมายเหตุ: คุณไม่สามารถถ่ายโอน Pokémon คู่หู, Pokémon โปรด หรือ Pokémon ที่กำลังปกป้องยิมอยู่ได้

การถ่ายโอน Pokémon จำนวนมากต่อครั้ง:
  1. จากมุมมองแผนที่ ให้แตะปุ่ม เมนูหลัก
  2. แตะปุ่ม Pokémon
  3. หา Pokémon ที่คุณต้องการถ่ายโอน แตะค้างจนกว่า Pokémon จะถูกเลือก
  4. แตะ Pokémon ตัวอื่นๆ ที่คุณต้องการถ่ายโอนด้วย 
  5. เพื่อถ่ายโอน Pokémon ตัวที่เลือก ให้แตะที่ปุ่มถ่ายโอน
หมายเหตุ: เพื่อถ่ายโอน Pokémon ในตำนาน, Pokémon มายาจำนวนมาก คุณจะต้องเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ก่อนในการตั้งค่าแอพของคุณ


คุณไม่สามารถถ่ายโอน Pokémon สีแตกต่าง, Pokémon นำโชค หรือ Pokémon คู่หูที่คุณมีสถานะคู่หูรู้ใจหรือสูงกว่าจำนวนมากพร้อมกันได้ นอกจากนี้ คุณจะไม่สามารถเลือก Pokémon ในตำนานและ Pokémon มายาบางตัว (เช่น มิว, เซเลบี) เพื่อถ่ายโอนได้