จำนวนหัวใจเสน่หาที่คุณรับได้จากคู่หูในแต่ละวันนั้นมีขีดจำกัด และกิจกรรมแต่ละหมวดก็มีขีดขำกัดของตัวเอง 

ถ้าไอคอนหัวใจทั้งหมดที่อยู่ในส่วนกิจกรรมวันนี้ของหน้าจอโปรไฟล์คู่หูเป็นสีชมพู นั่นหมายความว่าวันนั้นคุณได้รับหัวใจทั้งหมดที่รับได้ในวันนั้นแล้ว และต้องรอจนกว่าจะถึงเที่ยงคืน (ตามเวลาท้องถิ่น) ตัวนับเวลาจึงจะรีเซ็ต หากคุณได้รับหัวใจทั้งหมดในกิจกรรมเดียว ให้เข้าร่วมกิจกรรมอื่นที่มีหัวใจสีเทาอยู่ หรือรอจนกว่าตัวจับเวลาจะรีเซ็ตเพื่อรับหัวใจในหมวดหมู่นั้น