คู่หูจะมาอยู่บนแผนที่กับคุณเมื่อมิเตอร์ความหิวของมันเต็มเท่านั้น สำหรับการให้ของกินแก่คู่หู ไปที่หน้าคู่หูของคุณแล้วแตะที่ "เล่นกับคู่หู" คุณจะให้คู่หูกินผลเบอร์รี่และ โปฟฟินได้ในโหมด AR หรือโหมด เลี้ยงด่วน ให้คู่หูคุณกินจนกว่ามิเตอร์ความหิวจะเต็ม แล้วมันจะไปปรากฏกายเคียงข้างคุณบนแผนที่