นอกจากให้โปเกมอนกินผลเบอร์รี่แล้ว คุณยังให้โปเกมอนกินโปฟฟิน ได้ด้วย โปฟฟินเป็นของกินเล่นพิเศษที่จะเติมมิเตอร์ความหิวของคู่หูคุณโดยอัตโนมัติ และจะบูสต์อารมณ์และความตื่นเต้นของพวกมันด้วย ถ้าคุณให้โปฟฟินแก่คู่หู จำนวนหัวใจเสน่หาประจำวันในหมวดหมู่ “ให้ของกินแก่คู่หูของคุณ” จะเต็มโดยอัตโนมัติ แถมคู่หูของคุณจะอิ่ม อยู่บนแผนที่ และตื่นเต้นเป็นเวลานานขึ้นด้วย! ใช้โปเกคอยน์ซื้อโปฟฟินได้จากในร้านค้า