ผู้เล่นที่ไปถึงเลเวล 37 แล้วสามารถแนะนำการปรับปรุงชื่อของตำแหน่งที่ตั้งในเกม คำอธิบาย ตำแหน่งที่ตั้งในโลกแห่งความเป็นจริง หรือภาพได้โดยตรงจากแอป Pokémon GO*
   

การแนะนำให้ปรับปรุงชื่อ คำอธิบาย หรือตำแหน่งที่ตั้ง:

  1. แตะที่เสาโปเกสต็อปหรือยิมจากมุมมองแผนที่
  2. แตะที่ลูกศรที่มุมขวาบนของหน้าจอแผ่นภาพ  
  3. แตะที่จุดสามจุดที่อยู่ตำแหน่งขวาบนของหน้าจอรายละเอียดเสาโปเกสต็อป/ยิม
  4. เลือกจากตัวเลือกที่มี  
  5. ทำหน้าจอต่อไปให้สำเร็จด้วยการกรอกชื่อหรือคำอธิบายที่ถูกต้อง หรือเมื่อทำการแก้ไขตำแหน่งที่ตั้ง ให้แตะและลากแผนที่จนกว่าตัวทำเครื่องหมายจะอยู่ ณ ตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้อง

การแนะนำภาพ:

  1. แตะเพิ่มภาพ
  2. เลือกถ่ายภาพเพื่อถ่ายรูปภาพด้วยกล้องของอุปกรณ์คุณ หรือเลือกภาพที่มีอยู่เพื่อเลือกภาพจากพื้นที่จัดเก็บของอุปกรณ์คุณ
  3. เมื่อเลือกภาพได้แล้ว ให้แตะที่ส่งเพื่อส่งภาพที่คุณยื่นเสนอไปตรวจสอบ

หมายเหตุ: แม้ภาพอาจถูกตัดไปบางส่วนในหน้าจอการยืนยัน แต่ภาพที่คุณยื่นเสนอมานั้นจะยังคงมีอัตราส่วนตามต้นฉบับไม่ว่าจะเป็นภาพแนวตั้งหรือแนวนอนก็ตาม

การรายงานตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ถูกต้อง

  1. เลือกรายงานเสาโปเกสต็อป/ยิมที่ไม่ถูกต้อง
  2. เลือกเหตุผลที่คุณรายงานเสาโปเกสต็อปหรือยิมจากรายการเหตุผลที่เป็นไปได้  

หมายเหตุ: หากคุณหรือคนที่คุณรู้จักเชื่อว่าตำแหน่งที่ตั้งในเกมควรถูกลบออกจาก Pokémon GO คุณสามารถใช้ แบบฟอร์มในเว็บนี้ยื่นเสนอขอลบได้