เทคโนโลยีของ Niantic ทำให้คุณและเพื่อนๆ ได้ใช้งานประสบการณ์ AR ร่วมไปด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ในโปเกมอนโก ฟีเจอร์ประสบการณ์ AR ร่วมทำให้คุณและเพื่อนเทรนเนอร์ปฏิสัมพันธ์กับคู่หูของกันและกันและถ่ายภาพหมู่ร่วมกันได้ 

การจะให้ประสบการณ์ AR ร่วมทำงานได้ ระบบต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 3 มิติของผู้เล่นทั้งหมดที่มาอยู่ในเซสชัน AR ครั้งนั้นๆ เช่น พวกเขายืนอยู่ที่ไหน การเคลื่อนไหวของพวกเขาสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างไร ซึ่งการจะทำเช่นนั้นได้ เทคโนโลยีของ Niantic ต้องได้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ของ AR อย่างเฉพาะแห่งจากรูปที่ถ่ายด้วยกล้องในอุปกรณ์ของผู้เล่น จากนั้นเซิร์ฟเวอร์ของ Niantic จะย่อยข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่นี้เพื่อให้ผู้เล่นทั้งหลายได้ดูและมีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุเสมือนจริงชิ้นเดียวกันได้พร้อมกันในพื้นที่กายภาพที่พวกเขาอยู่ด้วยกัน

สำหรับ Niantic การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้านั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่จะได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัย โดยบุคคลภายนอกไม่อาจเข้าถึงได้ และจะลบไปจากเซิร์ฟเวอร์ของ Niantic อย่างรวดเร็วหลังจบเซสชันผู้เล่นหลายคนแบบ AR ของคุณ Niantic ไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่เอาไว้ และข้อมูลเหล่านี้จะไม่ผูกกับบัญชีผู้เล่นด้วย