การทำความเข้าใจ ประเภทโปเกมอนและ ประเภทการโจมตีคือส่วนสำคัญของการกลายเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญ โปเกมอนนั้นมีประเภทแตกต่างกันไป การโจมตีของพวกมันก็เช่นกัน ประเภทต่างๆ เหล่านี้มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการโจมตีและการป้องกันในแบตเทิล 

แต่ละประเภทจะมีจุดแข็งและจุดอ่อนแตกต่างกันไป ดังนั้น การออกแบบแบตเทิลปาร์ตี้ของคุณด้วยการผสมผสานประเภทต่างๆ อย่างมีกลยุทธ์เพื่อให้ครอบคลุมขอบเขตการโจมตีที่มีศักยภาพอย่างกว้างๆ หรือเจาะจงพุ่งเป้าไปยังจุดอ่อนในการป้องกันของปาร์ตี้อื่นจึงเป็นเรื่องสำคัญ 

ตัวอย่างเช่น ในมุมของการป้องกัน โปเกมอนประเภทหญ้าอย่างมอนจาราจะ อ่อนแอต่อการโจมตีประเภทบินขึ้น พิษ แมลง ไฟ และน้ำแข็ง แต่จะ แข็งแกร่งต่อการโจมตีประเภทดิน น้ำ หญ้า และไฟฟ้า ส่วในมุมของการโจมตี การโจมตีประเภทหญ้าจะแข็งแกร่งต่อโปเกมอนประเภทน้ำ หิน และดิน แต่อ่อนแอต่อโปเกมอนประเภทแมลง ไฟ บินขึ้น หญ้า พิษ มังกร และเหล็ก


ในแบตเทิล สิ่งที่แจ้งขึ้นมาบนหน้าจอจะบอกคุณได้ว่าการโจมตีนั้นแข็งแกร่งหรืออ่อนแอ การโจมตีที่แข็งแกร่งคือ ได้ผลอย่างยิ่ง ในขณะที่การโจมตีที่อ่อนแอคือ ไม่ค่อยได้ผลนัก

โปเกมอนสองประเภทในตัวเดียว

โปเกมอนบางตัวก็มีสองประเภทแทนที่จะเป็นประเภทเดียว ตัวอย่างเช่น เร็คควอซา เป็นทั้งโปเกมอนประเภทบินขึ้นและมังกร นั่นหมายความว่าเร็คควอซานั้นอ่อนแอเป็นพิเศษต่อการโจมตีประเภทน้ำแข็ง เนื่องจากการโจมตีประเภทน้ำแข็งนั้นแข็งแกร่งทั้งต่อโปเกมอนประเภทบินขึ้นและประเภทมังกร

แต่ในอีกทางหนึ่ง เร็คควอซาจะแข็งแกร่งอย่างยิ่งต่อการโจมตีประเภทหญ้า เนื่องจากการโจมตีประเภทหญ้านั้นอ่อนแอทั้งต่อโปเกมอนประเภทบินขึ้นและประเภทมังกร


จับคู่ประเภทการโจมตีให้ตรงกับประเภทโปเกมอน

โปเกมอนมักจะรู้และเรียนรู้ท่าที่ตรงกับประเภทของตัวเองอยู่บ่อยๆ ตัวอย่างเช่น พิคาชูมักรู้จักท่าโจมตีประเภทไฟฟ้าเมื่อถูกจับครั้งแรก และสามารถเรียนรู้การโจมตีประเภทไฟฟ้าจากเครื่องพลังโจมตี 

การโจมตีของโปเกมอนจะได้รับการบูสต์พลังเมื่อใช้การโจมตีตรงกับประเภท นั่นหมายความว่า โปเกมอนไฟฟ้าที่ใช้ท่าโจมตีชาร์จประเภทไฟฟ้าและไม่ใช่ไฟฟ้าซึ่งค่าดาเมจเท่ากัน การโจมตีประเภทไฟฟ้าจะทำดาเมจได้มากกว่าที่ไม่ใช่ประเภทไฟฟ้า แต่ถึงอย่างนั้น โปเกมอนก็ยังอาจรู้จักและเรียนรู้ท่าโจมตีที่ไม่ตรงกับประเภทของตัวเอง แต่ท่าโจมตีเหล่านี้ก็จะไม่ได้รับการเพิ่มพลัง

โปเกมอนที่มีสองประเภทในตัวเดียวสามารถใช้ความได้เปรียบจากเรื่องนี้ด้วยท่าโจมตีที่ตรงกับประเภทใดประเภทหนึ่งของตัวเอง ลองสอนท่าโจมตีที่ตรงกับทั้งสองประเภทให้โปเกมอนที่มีสองประเภทในตัวเดียวเพื่อให้ได้ศักยภาพดาเมจสูงที่สุด

คงกระพัน

โปเกมอนบางตัวจะคงกระพันต่อท่าโจมตีบางประเภท สำหรับโปเกมอนโกก็หมายความว่า พวกมันจะได้รับดาเมจน้อยกว่าท่าโจมตีที่ “ไม่ค่อยได้ผลนัก” ท่าอื่นๆ ตัวอย่างเช่น โปเกมอนธาตุผีจะคงกระพันต่อการท่าโจมตีประเภทธรรมดา และจะแข็งแกร่งต่อท่าโจมตีประเภทพิษ ดังนั้น โปเกมอนที่ใช้ท่าโ๗มตีประเภทธรรมดาจะทำดาเมจได้น้อยกว่าท่าโจมตีประเภทพิษที่มีความแข็งแกร่งเท่ากัน 

ความแข็งแกร่ง ความอ่อนแอ และความคงกระพันตามประเภท


ตำนานแผนภูมิประเภท

แนวตั้ง = การโจมตี
แนวนอน = การป้องกัน
วงกรมสีเขียว = ได้ผลอย่างยิ่ง
สามเหลี่ยมสีแดง = ไม่ค่อยได้ผลนัก
ที่ว่างสีขาว = ได้ผลธรรมดา
กากบาทสีดำ = คงกระพัน
= ธรรมดา
= ไฟ
= น้ำ
= หญ้า
= ไฟฟ้า
= ต่อสู้
= พิษ
= ดิน
= บินขึ้น
= ผู้มีพลังจิต
= แมลง
= หิน
= ผี
= น้ำแข็ง
= มังกร
= ความมืด
= เหล็ก
= แฟรี่