มุมมองแผนที่ทำให้การซูมและหมุนโดยใช้นิ้วเดียวง่ายๆ

การซูม แตะสองทีแล้วค้างไว้ใกล้ๆ อวาตาร์ของคุณ แล้วขยับนิ้วของคุณขึ้นและลง

การหมุน แตะใกล้ๆ อวาตาร์ของคุณ แล้วขยับนิ้วของคุณเป็นรูปวงกลมรอบๆ มัน