โปเกมอนแต่ละตัวมี พลังการต่อสู้ (CP) และ พลังชีวิต (HP)

โปเกมอนทุกตัวจะเริ่มต้นที่ HP เต็มเมื่อถูกจับ แต่ HP สามารถลดลงได้ระหว่างการต่อสู้

โปเกมอนแต่ละตัวจะได้รับมอบหมาย CP ตอนที่ถูกจับ ซึ่งบ่งบอกว่าโปเกมอนตัวนั้นจะต่อสู้ในแบตเทิลได้ดีขนาดไหน ไม่ใช่โปเกมอนทุกตัวที่จะมี CP เท่าๆ กัน - ตัวอย่างเช่น หากคุณจับพิคาชูได้สองตัว พวกมันอาจไม่ได้มี CP ที่เหมือนกัน

ในขณะที่คุณได้ XP และกลายเป็นเทรนเนอร์ที่สูงขึ้น CP ของโปเกมอนที่คุณจับได้จะสูงขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม โปเกมอนบางประเภทจะมี CP ที่ต่ำกว่าเป็นธรรมชาติของมัน

คุณสามารถเพิ่มพลังโปเกมอนของคุณโดยการเพิ่ม CP และ HP