หากคุณไม่ได้รับคำเชิญเทรนเนอร์แบตเทิล หรือไม่เห็นไอคอนแบตเทิลบนโปรไฟล์ของเพื่อนคุณ ให้ลองตรวจสอบการตั้งค่าต่อไปนี้:

  1. ไปที่หน้าการตั้งค่า แตะทั่วไป แล้วแตะเพื่อเปิดใช้งาน "อนุญาตคำท้าแบตเทิลกับเพื่อน" ถ้าไม่ได้ทำเครื่องหมายฟีเจอร์ดังกล่าวไว้ เมื่อเพื่อนพยายามท้าคุณสู้ พวกเขาจะเห็นข้อความว่า "ขณะนี้ผู้เล่นไม่รับคำท้าสู้"

  2. ไปที่การตั้งค่าวันที่และเวลาของอุปกรณ์คุณและตั้งนาฬิกาของอุปกรณ์ให้ซิงค์กับเวลาท้องถิ่นโดยอัตโนมัติ

  3. สำหรับบัญชีบุตรหลาน ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลต้องเลือกเปิดใช้งานฟีเจอร์ผู้เล่นหลายคนนี้ผ่านเว็บไซต์ Niantic Kids Parent Portal หรือ Pokémon Trainer Club

หากคุณยังคงประสบปัญหากับเทรนเนอร์แบตเทิล โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน