หากคุณไม่ได้รับคำเชิญเทรนเนอร์แบตเทิล หรือไม่เห็นไอคอนแบตเทิลบนหน้าจอเพื่อนของคุณ ให้ลองตรวจสอบการตั้งค่าต่อไปนี้:
  1. ไปที่หน้าการตั้งค่าแล้วเปิดใช้งาน "อนุญาตคำท้าแบตเทิลกับเพื่อน" ถ้าไม่ได้ทำเครื่องหมายฟีเจอร์ดังกล่าวไว้ เมื่อเพื่อนพยายามท้าคุณสู้ พวกเขาจะเห็นข้อความว่า "ขณะนี้ผู้เล่นไม่รับคำท้าสู้"
  2. ไปที่การตั้งค่าวันที่และเวลาของอุปกรณ์คุณและตั้งนาฬิกาของอุปกรณ์ให้ซิงค์กับเวลาท้องถิ่นโดยอัตโนมัติ