รับโบนัสสำหรับการจับโปเกมอนหรือเยือนเสาโปเกสต็อปทุกวัน รับโบนัสที่ใหญ่ยิ่งขึ้นเมื่อสำเร็จกิจกรรมเหล่านี้ 7 วันติดๆ กัน หลังจากที่สำเร็จกิจกรรมเหล่านี้ 7 วันติดๆ กัน ความต่อเนื่องนี้จะรีเซ็ตและคุณจะสามารถเริ่มทำมันใหม่ได้

 

การจับครั้งแรกของวัน 

โปเกมอนตัวแรกที่จับของวันจะทำให้ได้รับโบนัส 500 XP และ 600 สตาร์ดัสต์ หากคุณจับโปเกมอนทุกวันเป็นเวลา 7 วันติดๆ กัน คุณจะได้รับโบนัส 2500 XP และ 3000 สตาร์ดัสต์

1 วันต่อเนื่อง
2 วันต่อเนื่อง
3 วันต่อเนื่อง
4 วันต่อเนื่อง
5 วันต่อเนื่อง
6 วันต่อเนื่อง
7 วันต่อเนื่อง
+500 XP
+600 สตาร์ดัสต์
+500 XP
+600 สตาร์ดัสต์
+500 XP
+600 สตาร์ดัสต์
+500 XP
+600 สตาร์ดัสต์
+500 XP
+600 สตาร์ดัสต์
+500 XP
+600 สตาร์ดัสต์
+2500 XP
+3000 สตาร์ดัสต์
 

เสาโปเกสต็อปแรกของวัน

เสาโปเกสต็อปแรกที่คุณเยี่ยมของวันจะทำให้ได้รับโบนัส 500 XP และมอนสเตอร์บอล, ยารักษาแผล และ/หรือไอเทมอื่นๆ เพิ่มพิเศษ หากคุณเยี่ยมเสาโปเกสต็อปใดก็ได้ทุกวันเป็นเวลา 7 วันติดๆ กัน คุณจะได้รับโบนัส 2500 XP และไอเทมเพิ่มพิเศษอีกมากมายยิ่งขึ้น 

1 วันต่อเนื่อง
2 วันต่อเนื่อง
3 วันต่อเนื่อง
4 วันต่อเนื่อง
5 วันต่อเนื่อง
6 วันต่อเนื่อง
7 วันต่อเนื่อง
+500 XP
+ ไอเทมเพิ่มพิเศษ
+500 XP
+ ไอเทมเพิ่มพิเศษ
+500 XP
+ ไอเทมเพิ่มพิเศษ
+500 XP
+ ไอเทมเพิ่มพิเศษ
+500 XP
+ ไอเทมเพิ่มพิเศษ
+500 XP
+ ไอเทมเพิ่มพิเศษ
+2500 XP
+ ไอเทมเพิ่มพิเศษมากมาย
 

หนึ่งวันถือเป็นหนึ่งวันของสัปดาห์ เที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนตามเวลาท้องถิ่นของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณจับโปเกมอนเวลาไหนก็ได้ในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่น คุณจะมีสิทธิ์ได้ทำของวันพุธได้ในเวลา 00:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น