โดยค่าเริ่มต้นแล้ว โปเกมอนทุกตัวจะมีท่าโจมตีสองท่า คือ ท่าโจมตีเร็วและท่าโจมตีชาร์จ ท่าโจมตีเร็วจะทำดาเมจจำนวนเล็กน้อยไปพร้อมกับเพิ่มพลังให้ท่าโจมตีชาร์จ ท่าโจมตีชาร์จจะใช้ได้หนึ่งครั้งเมื่อเพิ่มพลังเต็มที่แล้ว และยังทำดาเมจเป็นปริมาณมากมายกว่าด้วย

คุณสามารถสอนท่าโจมตีชาร์จอีกท่าให้โปเกมอนของคุณด้วยการแลกเปลี่ยนกับสตาร์ดัสต์และลูกอม เมื่อเรียนรู้แล้ว ท่านั้นก็จะมีให้ใช้ในการตีบอส ยิม และเทรนเนอร์แบตเทิล ตัวเลือกนี้เข้าถึงได้ในหน้าสรุปโปเกมอน


นอกจากนั้นแล้ว ท่าโจมตีชาร์จบางท่ายังมีบูสต์และของดร็อปให้เป็นพิเศษด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็แสดงอยู่ในหน้าสรุปโปเกมอนเช่นกัน เมื่อท่าโจมตีชาร์จเหล่านี้ถูกใช้ในท่าโจมตีชาร์จหรือแบตเทิลเทรนนิ่ง ก็มีโอกาสที่ท่าเหล่านี้จะเปิดใช้งานบูสต์และของดร็อป


การใช้ TMs

นอกจากนั้น คุณใช้เครื่องพลัง (TMs) ทำให้โปเกมอนลืมการโจมตีเดิมแล้วเรียนรู้การโจมตีอื่นแทนได้

TM ท่าเร็ว
สอนท่าโจมตีเร็วท่าใหม่ให้โปเกมอน

TM ท่าชาร์จ
สอนท่าโจมตีชาร์จท่าใหม่ให้โปเกมอน

TM ท่าเร็วชั้นเลิศ
ทำให้คุณได้เลือกท่าโจมตีเร็วที่จะสอนให้กับโปเกมอน รวมถึงท่าโจมตีเร็วที่ก่อนหน้านี้หาได้จากอีเวนต์อย่างคอมมิวนิตี้เดย์หรือวันตีบอสเท่านั้น

TM ท่าชาร์จชั้นเลิศ
ทำให้คุณได้เลือกท่าโจมตีชาร์จที่จะสอนให้กับโปเกมอน รวมถึงท่าโจมตีชาร์จที่ก่อนหน้านี้หาได้จากอีเวนต์อย่างคอมมิวนิตี้เดย์หรือวันตีบอสเท่านั้น